Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: Sune Jonsson

Lyssna

Dokumentärfotografiet får förstärkning

Region Västerbottens fullmäktige har beslutat om regional fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det statliga anslaget till samtliga län ökar 2014 med 2,0 procent jämfört med föregående år. Beslutet innebär en ökning med 2,0 procent till Västerbottens kulturverksamheter. Utöver det beviljas fem län ett extra anslag och Västerbotten får 700 000 kronor.

– Den generella ökningen av det statliga anslaget är välkommet och är en hjälp att upprätthålla nuvarande verksamhet. Ökningen är dock alltför blygsam för att bidra till någon förstärkning. Däremot är det mycket glädjande att Västerbotten som ett av fem län får ett extra anslag, säger Nina Björby (S), ordförande för kulturberedningen, Region Västerbotten.

Region Västerbottens fullmäktige har beslutat om regional fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det statliga anslaget till samtliga län ökar 2014 med 2,0 procent jämfört med föregående år. Beslutet innebär en ökning med 2,0 procent till Västerbottens kulturverksamheter.

Utöver det beviljas fem län ett extra anslag och Västerbotten får 700 000 kronor.
– Det här ger oss möjlighet att speciellt lyfta det nyligen öppnade och internationellt uppmärksammade Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi vid Västerbottens museum, säger Nina Björby.

Det extra anslaget på 700 000 fördelas: Västerbottens museum 500 000, Västerbottensteatern 100 000, konst- och mångfaldsarbete 50 000 och en extra förstärkning av särskilt arrangörsstöd med 50 000.

Fakta statsbidrag till regional kulturverksamhet
Statens kulturråd beslutade den 29 januari 2014 om att bevilja Region Västerbotten statsbidrag med 77 248 000 kronor 2014 att fördelas i enlighet med förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Medlen ska fördelas till de verksamhetsområden som ingår i samverkansmodellen
De områden som omfattas är följande:
·  Professionell teater-, dans- och museiverksamhet
·  Regional museiverksamhet
·  Konst- och kulturfrämjande verksamhet
·  Regional arkivverksamhet
·  Filmkulturell verksamhet
·  Regional biblioteksverksamhet
De statliga medlen år 2014 till Västerbottens regionala kulturverksamhet har räknats upp med 2,0 procent. I det beviljade statsbidraget igår stöd till interregional samverkan genom Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD).

För mer information:
Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, Region Västerbotten, nina.bjorby@regionvasterbotten.se, 070 627 49 96
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, ola.kellgren@regionvasterbotten.se, 070 543 16 57

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

21 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer