Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Här är Västerbottens kulturstipendiater 2017

Region Västerbottens förbundsstyrelse har beslutat att tilldela konstnären Gerd Aurell, Holmsund, årets bildkonststipendium. Kulturstipendiet för slöjd går till Jögge Sundqvist, Kasamark, och för design modisten och grafiska formgivaren Catharina Carlsson, Holmsund. Årets hederspris 2017, i form av en skulptur, tilldelas Kaarina Åström från Stensele.

– Att stärka kulturen i Västerbotten genom att ge enskilda individer möjlighet att fördjupa sig och utveckla sitt konstnärsskap är bra för hela länet. Jag är otroligt stolt över att vårt län, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande vid Region Västerbotten.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län.

Bildkonststipendiet på 150 000 kronor ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildområdet och delas ut till sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län.
Från och med år 2014, under en försöksperiod på tre år, prioriteras två kulturella områden som varierar från år till år. Under år 2017 är dessa områden slöjd och design och varje stipendium uppgår till 75 000 kronor vardera.

Rektorn samt kultur- och integrationsansvarige Kaarina Åström från Storumans kommun är en av Västerbottens mest kreativa kulturtjänstepersoner. Hon tilldelas årets hederstipendium för sitt målinriktade arbetssätt och för sitt genuina och starka engagemang för kultur.

– Kaarina Åström verkar i Storuman men har genom sitt sätt att arbeta betytt oerhört mycket för hela Västerbotten. En riktig möjliggörare för kulturen, säger Nina Björby (S).

Stipendiaterna kommer att uppvaktas under en ceremoni i samband med Mötesplats Lycksele den 31 maj.

Nomineringarna för respektive kategori lyder:

BILDKONST 2017 (150 000 kr)

Gerd Aurell

Region Västerbottens bildkonststipendium 2017 tilldelas konstnären Gerd Aurell, Holmsund. Genom Gerds konstnärskap möter vi angelägna frågeställningar om vår tid. Genom sitt noggranna förhållningssätt till tematik och materialitet, lyfter Gerd de intima samtalen likaväl som de stora påståendena. Komplexitet i tematik gestaltas med enkelhet i bild. Ljud, text och rörlig bild blir egna komponenter i berättelsen som förmedlas i verken.
Genom stipendiet vill vi ge Gerd Aurell möjligheten att arbeta koncentrerat, dels med ett helt nytt verk om hormoslyr, dels med att fortsätta utveckla sitt performativa tecknande.
072-254 55 05


SLÖJD 2017 
(75 000 kr)

Jögge Sundqvist

Region Västerbottens kulturstipendium 2017 inom området slöjd tilldelas Jögge Sundqvist, Kasamark, Umeå.
Jögge Sundqvist har genom sin slöjd lyft den västerbottniska slöjdtraditionen till en ny nivå. Han har sammankopplat det egna formspråket, stor kunskap om hantverket och materialets möjligheter med det traditionella västerbottniska slöjdtraditionerna. Jögges slöjd sträcker sig från traditionella bruksföremål till utsmyckningar i offentliga miljöer. Genom ett idogt och målmedvetet arbete, med de traditionella slöjdteknikerna och den västerbottniska traditionen är Jögge en ambassadör för den västerbottniska slöjden inte bara i länet utan även nationellt och internationellt.
Genom stipendiet vill vi ge Jögge Sundqvist möjligheten att utveckla, utforska och fördjupa den praktiska och intellektuella kunskapen om de Västerbottniska slöjdtraditionerna i trä.
070-6948908

DESIGN 2017 (75 000 kr)

Catharina Carlsson

Region Västerbottens kulturstipendium 2017 inom området design tilldelas modisten och grafiska formgivaren Catharina Carlsson, Holmsund. Catharina utvecklar ett historiskt hantverk till ett relevant, nutida formspråk där estetik, hållbarhet och funktion väger lika. Hennes talang har uppmärksammats av designpublikationer internationellt, såsom italienska Vogue och isländska magasinet Man. Ur ett designhistoriskt, folkbildande och yrkesutbildande perspektiv avser Catharina att skapa den designpublikation som idag saknas; hon vill beskriva nya hantverkstekniker och metoder, historisk kunskap, materialkännedom och hållbarhet.
Genom stipendiet vill vi ge Catharina Carlsson möjligheten att utveckla den egna hantverks- och designprocessen samt dokumentera och flytta fram positionerna för ett modernt modistyrke.
070-6796209


Hedersstipendium 2017 
(Statyett)

Kulturberedningens hedersstipendium 2017, i form av en statyett, tilldelas Kaarina Åström, Stensele.

Kaarina Åström, rektor, kultur- och integrationsansvarig vid Storumans kommun, en av Västerbottens mest kreativa kulturtjänstepersoner, får hederstipendiet för sitt målinriktade arbetssätt och för sitt genuina och starka engagemang för kultur. Kaarina Åström utstrålar och sprider positiv energi och har genom åren med små medel och genom samverkan med andra organisationer, verksamheter och kommuner framgångsrikt lyft kulturen i Storuman och Västerbotten. Ett tydligt bevis på detta var Storumans kommuns nominering till utmärkelsen årets kulturkommun 2015 av fackförbundet Vision. Kaarina Åström har även varit engagerad i arbetet med Umeå kulturhuvudstadsår 2014, genom bland annat arbetet med det uppmärksammade ”Kul-Tur-tåget”, ett tåg laddat med kultur som var en del av invigningen av Kulturhuvudstadsåret.
073 105 31 33


För mer information:

Nina Björby (S)
nina.bjorby@regionvasterbotten.se
070-627 49 96

Skriv ut

17 maj, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer