Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Barentsområdet med Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Lyssna

Internationell utbildning i kreativt entreprenörskap

Två unga kreatörer från Västerbotten har av Region Västerbotten valts ut att delta i utbildning om att vara kreativ entreprenör i Barentsregionen.
Anna Hagen är född 1989, bor i Umeå, men kommer från Österbotten och hon brinner för samarbeten över Kvarken. Roslan Sheldovitsin är född 1990 och bor i Vilhelmina, vill starta företag och utveckla internationella nätverk.

Två unga kreatörer från Västerbotten har av Region Västerbotten valts ut att delta i utbildning om att vara kreativ entreprenör i Barentsregionen.

Anna Hagen är född 1989, bor i Umeå, men kommer från Österbotten och hon brinner för samarbeten över Kvarken. Roslan Sheldovitsin är född 1990 och bor i Vilhelmina, vill starta företag och utveckla internationella nätverk. Läs mer nedan.

– Jag tycker att vi har hittat två väldigt bra representanter att delta i en bra och viktig utbildning. De kreativa näringarna är en möjlighet för utveckling av regionernas näringsverksamhet och utbildningen öppnar upp för samverkan över gränserna, säger Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten.

Ettårig utbildning
Den ettåriga utbildningen ”Young Entrepreneurs for Culture and Creative Sector” ingår i projektet ”New Horizons 2013-2014”. Projektet drivs av de nordligaste regionerna i Norge, Sverige, Finland och Ryssland som en del av Barentssamarbetet och inom arbetsgruppen för kultur, ”Joint Working Group on Culture”.

Se informationsblad om utbildningen: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/05/Entreprenörsprogram-New-horizons.pdf

Utbildningen är indelad i en seminarievecka i vardera deltagande land
Vecka 1: 27-31 maj 2013, Sverige i Luleå
Vecka 2: 16-20 september 2013, Norge
Vecka 3: 11-16 november 2013, Ryssland
Vecka 4: 10-14 februari 2014, Finland
Veckorna kommer att innehålla en blandning av utbildningsinslag/seminarier, föredragshållare, studiebesök, eget projektarbete och nätverkande.

Entreprenör i den kreativa sektorn
Syftet är att ge deltagarna nödvändig kunskap för att lyckas som entreprenörer inom den kreativa sektorn och att bygga nätverk med andra kreatörer i Barentsregionen. Deltagargruppen består av 30 personer under eller omkring 30 år och verksamma i Sverige (4 st), Norge (6 st), Finland (4 st) och Ryssland (16 st), varav två från Västerbotten.

Anna Hagen, (född 1989, bor i Umeå)
Kontaktuppgifter: annahagen@gmail.com, 072 744 82 26
Jag blir snart klar från kulturentreprenörsprogrammet och hoppas att Young Entrepreneurs-utbildningen ska ge mig en fördjupad inblick i sådant jag redan läst och förhoppningsvis lite ny kunskap. Eftersom jag är en österbottning i Västerbotten brinner jag mycket för samarbeten över kvarken och hoppas kunna, genom utbildningen, utveckla projektidéer jag har för att öka utbytet, medvetenheten och resandet mellan dessa regioner. Självklart ser jag även fram emot att lära känna de andra deltagarna, knyta kontakter och träffa många intressanta människor.

Roslan Sheldovitsin (född 1990, bor i Vilhelmina)
Kontaktuppgifter: rossslan@hotmail.com, 070 676 81 86
Jag hoppas att skapa kontakter och lära känna alla deltagare och lära mig mer om att driva/starta eget företag. Jag vill också lära mig mer om medianätverk och sociala nätverk inom affärsbranschen. Jag vill växa och utvecklas som person. Jag vill kunna samarbeta internationellt och utveckla gemensamma projekt, mellan olika länder. Och samordna kulturella arrangemang på en internationell nivå bland annat dans och konst, liksom hip hop-kulturen! Och lära mig om hur man gör en presentation på en internationell nivå. Allt för att förverkliga mina idéer.

För mer information:
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, ola.kellgren@regionvasterbotten.se070 54 31 657
Pia Brinkfeldt, samordnare för Region Västerbottens deltagande i New Horizons 2013-2014, Region Västerbotten, 070 516 57 45, pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Tomas Lind, projektledare New Horizons, 070 529 1991tomas.lind@arra.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

6 maj, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer