Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kulturens betydelse …

KULTURENS BETYDELSE I VÅRD OCH OMSORG
Efter ett omfattande informations- och förankringsarbete i samtliga kommuner initierades den första utbildningsinsatsen som erbjöds och arrangerades i de kommuner som valde att gå med i projektet. Temat för utbildningen var Kulturens betydelse i vård och omsorg.

Målgrupp
Målgrupp för utbildningsinsatsen var personal i vård och omsorg, ansvariga politiker och chefer samt representanter för det civila samhället.

Syfte och mål med utbildningsinsatsen
Seminarierna syftade till att öka kunskap om hur musik och bild kan fungera som verktyg i vård- och omsorgsarbetet och om musikens och aktivitetens betydelse. Om hur kultur som sång, musik, konst och bild med mera kan fungera som en väg till kommunikation vilket inte har något med underhållning att göra. Att med kultur uppmuntra till koncentration, stimulans av minne, språk och till samarbetsförmåga. Målet var att inspirera och stimulera till nya idéer och förhållningssätt för hur man kan skapa den goda dagen.

Upplägg av utbildningsinsatsen
För att så många som möjligt skulle kunna delta arrangerades seminarier vid flera tillfällen i respektive kommun; det var halvdagsseminarier som förlades till för- respektive eftermiddag. Seminarierna har arrangerats på följande platser och dagar:

 • Lycksele 21-24 oktober 2013 samt 3 juni 2014
 • Storuman/Tärnaby 18-20 februari 2014 samt 20 maj 2015
 • Skellefteå 11-12 mars 2014
 • Norsjö 1-3 april 2014
 • Vindeln 9-11 september 2014
 • Sorsele 7-9 oktober 2014
 • Umeå 4 juni 2014 samt 25 februari 2015

Teori och praktik – På varje plats har ett av seminarierna satt fokus på både ”teori och praktik” – d v s ett föredrag om forskning inom området ”kultur och hälsa” och den andra halvan av seminariet med fokus på praktiskt arbete inom äldreomsorgen (målgrupp: politiker, chefer, civilsamhälle); Övriga seminarier handlade enbart om praktiskt arbete inom äldreomsorg och för personer med demenssjukdom (målgrupp: personal i vård och omsorg).
Uppföljningsträffar – några ur varje personalgrupp fick en uppgift – ”att planera en upplevelsestund” och 4-5 veckor därefter genomfördes en uppföljningsträff med personal och musikterapeut där personalen fick ta del av en kortare föreläsning för att därefter berätta vad de provat att göra samt fick återkoppling, tips och råd av musikterapeut.

Antal deltagare
Totalt har 854 personer deltagit i seminarierna, och övervägande delen av dem representerar personal inom vård och omsorg.

Fördelningen kvinnor och män: 642 kvinnor (75,2 %) och 72 män (8,4 %) . Antal deltagare som inte besvarade uppföljningsfrågorna var 140 (16,4 %).

Medverkande:
Birgitta
Birgitta Andersson, musik- och uttryckande konstterapeut, Linköping, med många års erfarenhet av arbete inom blandannat äldreomsorg, strokerehabilitering och psykiatri. www.adelamusik.se

 

 

MärithMärith Bergström Isacsson, Fil.dr, forskare och musikterapeut, Rett Center, Region Jämtland Härjedalen och egen företagare, Musicare www.musicare.se

 

 

evaEva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare, medicine doktor i socialmedicin vid Uppsala universitet. Författare och ansvarig för forskningsprojektet ”Kulturpalett på vårdcentraler”.

 

 

TöresTöres Theorell, känd stressforskare och professor emeritus i psykosocial miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm. Författare till bland annat Noter om musik och hälsa.

 

 

Vad tyckte deltagarna?
Varje seminarietillfälle avslutades med att deltagarna fick fylla i några uppföljande frågor om vad som varit positivt/negativt med seminariet; om vad ”kultur och hälsa” kan vara för var och en; övriga kommentarer. Här nedan ges ett axplock av de svar som deltagarna lämnat vid olika seminarier.

Det positiva med seminarierna var enligt många variationen mellan teori och praktik, att varva forskning med berättelser ur verkliga livet, till exempel om hur man kan bemöta människor med demenssjukdom. Vidare ansåg många att det var positivt att få mer kunskap om musikens kraft och starka påverkan på individen, och om hur de på olika sätt kan använda sång och musik i det vardagliga arbetet med de äldre, till exempel för att avleda ångest, oro och aggressivitet. Seminariet var lärorikt, det gav energi, glädje, nya insikter, inspiration och många var också tacksamma för de tips och råd som gavs, till exempel om hur man med små medel kan åstadkomma stor skillnad som innebär ökad trivsel och mer stimulans för den äldre. Flera nämnde även att man kände sig uppmuntrade att våga göra skillnad, ha mod att förändra, att man inte ska ge upp även när det känns tungt samt att se till individens behov, att se människan bakom sjukdomen.

Det som uppfattats negativt har främst handlat om att tiden för seminariet var för knapp, man hade velat lyssna mer. I någon lokal var det problem med högtalarsystemet och ljudet blev irriterande och lokalen upplevdes kall. Vid ett tillfälle tyckte någon att det blev för mycket facktermer, svåra ord och beskrivningar och vid ett annat tillfälle var kaffet för svagt och fikat kom sent.

Om vad är kultur och hälsa för dig? – sång, musik, dans, teater, högläsning, konst och bild, gympa, samtal, hantverk, berättande, matlagning, bakning, natur och trädgård, pyssla, snickra, spel, lek, promenader, film som följs av en diskussionsstund, utveckla det friska, få leva ett värdigt liv, göra saker man tycker om men även möjlighet att få prova nytt, få vara sig själv, gemenskap, samvaro, umgänge, delaktighet, ett kaffebord att samlas kring och samtala kring något tema, bli bekräftad.

Övriga kommentarer, här nedan presenteras ett axplock med citat:

 • ”Mycket tänkvärt har vi hört om”
 • ”Ingen kommentar, det här var bland det bästa jag varit med om.”
 • ”Jag hoppas på en förändring.”
 • ”Bra att få ”uppgraderas” i sätt som hjälper våra boenden till en bra vardag.”
 • ”Jag tänker på att kunna engagera även ideella att engagera sig i kultur för hälsa.”
 • ”En tankeställare till oss alla som har dom gamla i våra hjärtan, tack så mycket J.”
 • ”Bra att vårdpersonal får seminarium i att våga förändra, bra föreläsare.”
 • ”Kommer inspirera många arbetsgrupper inom äldreomsorgen.”
 • ”Upplys verksamhetsföreträdarna.”
 • Det kommer bli mer dans på jobbet efter detta och sång på toaletten.”
 • ”Hoppas vi kan fortsätta arbeta på detta sätt.”
 • ”Man önskar att alla som jobbar med människor får vara med på de här föreläsningarna.”
 • ”Det skulle vara så kul om alla kunde gå, saknar oftast chefer tyvärr.”
 • ”Önskar att chefen hört detta, hur ska vi få kulturtid inlagt på schemat?”
 • ”Rekommenderar (obligatoriskt) till alla arbetsledare!!!”
 • ”Intressant att få höra hur man kan använda musik och sång inom äldrevården.”
 • ”Verkligen inspirerande, glad och tacksam för att jag fick vara med om det här.”
 • ”Jag måste säga att jag var skeptisk mot dagen men den här dagen har gett mig så mycket, absolut värt att gå hit.”
 • ”Omvårdnad med större utrymme för kreativitet och kultur borde kunna locka fler till det jobbet.”

Uppdaterad 2 juli, 2015 kl 9:19 av Kerstin Hamre