Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Tema Musik

Tema musik
Målet med denna unika utbildningsinsats är att chefer tillsammans med kultur- och aktivitetsinspiratörer i kommunernas äldreomsorg och hemtjänst deltar. Alla ges på så sätt möjlighet att ta del av samma information vid samma tillfälle, vilket kommer att underlätta i det praktiska genomförandet på respektive arbetsplats.

Musik inom äldreomsorgen är idag ett internationellt väl beforskat område. Forskning och beprövad erfarenhet visar att musik i mötet med äldre gör påtaglig skillnad. Tidigare kunskap och genomförda utbildningsinsatser inom projekt Kultur för seniorer – Kultur och hälsa kommer att tas tillvara.

Vinster för den äldre är bland annat ökad trivsel, aktivitet, delaktighet, fysisk aktivitet i ett meningsfullt sammanhang, kommunikation och en känsla av samhörighet.
Vinster för personalen är bland annat kunskap om musikens påverkan, mandat att arbeta med musik, en aktiv och positiv arbetsmiljö och musik som verktyg i mötet med de äldre.

Utbildningen omfattar två heldagar med cirka en månads mellanrum samt en uppföljande träff.
Dag 1 hölls i Tärnaby 14 oktober, Storuman 15 oktober, Lycksele 16 oktober, Sorsele 20 oktober, Norsjö 21 oktober och i Vindeln 22 oktober, alla 2014.
Dag 2 hölls i Sorsele 25 november, Storuman 26 november, Lycksele 27 november, Norsjö 2 december och i Vindeln 3 december, alla 2014.
Dag 3, den tredje och sista utbildningsdagen, till vilken samtliga deltagare inbjöds, ägde rum i Lycksele torsdagen den 28 maj 2015.

Medverkande: Kerstin Hamre, projektledare, Region Västerbotten, Linda Nederberg från DoYourVision, www.doyourvision.se och Märith Bergström Isacsson från MusiCare, www.musicare.se

Tema Musik – dag 1
Det blev en intressant och aktiv dag när den första utbildningsdagen för kultur- och aktivitetsinspiratörer hölls i oktober. Här följer en kort sammanfattning.
Läs mer

Tema Musik – dag 2
Den andra utbildningsdagen som hölls i slutet av november och början av december hade en praktisk inriktning.
Läs mer

Tema Musik – dag 3
Den tredje och sista utbildningsdagen fick utgöra avstamp för det framtida arbetet med kultur för äldre och lägga en grund för den äldreomsorg såsom vi vill att den ska vara i framtiden.
Läs mer

Uppdaterad 24 juni, 2015 kl 10:35 av Kerstin Hamre