Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Tema Musik, dag 2

Utbildning av kulturinspiratörer, hösten 2014
Sammanfattning från dag 2:

Inledning
Kerstin Hamre, projektledare, Region Västerbotten, hälsade alla välkomna och visade ett kort nyhetsinslag från SVT/Rapport där man lyfte frågan om relationen mellan fallolyckor och medicinering bland äldre samt hur man lyckats hantera detta på ett mycket bra och enkelt sätt vid ett äldreboende i Härnösand. Helt enkelt genom att sitta ner! Genom att sluta springa, att ge de äldre dygnsrytmen tillbaka och att alltid ha en personal som är med de gamla så sparar man tid. Märith Bergström Isacsson, musikterapeut, Musicare tog därefter vid och guidade deltagarna in i musikens värld.

Förmiddag
Deltagarna repeterade den god morgonsång som sjöngs vid första utbildningsdagen samt diskuterade hur de själva önskar bli väckt på morgonen. Deltagarna fick även göra en återkoppling till första utbildningsdagen och resonera om vad som fungerat bäst, hur man agerat samt vilka utmaningar man stött på.

Eftermiddag
Eftermiddagen var fylld av praktiskt arbete där grupperna fick prova på allt från sång till spel

En sammanfattning från dag 1 kan du läsa här

Se resultat, kursvärdering
Tema Musik, dag 2, utbildning 25 nov-3 dec

Uppdaterad 24 juni, 2015 kl 11:11 av Kerstin Hamre