Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Tema Musik, dag 3

Uppföljningsträff Tema Musik
Utbildning av kulturinspiratörer, Lycksele 27-28 maj 2015

Den tredje och sista utbildningsdagen fick utgöra avstamp för det framtida arbetet med kultur för äldre och lägga en grund för den äldreomsorg såsom vi vill att den ska vara i framtiden

Målgrupp: samtliga deltagare som deltagit vid utbildningsdag 1 och/eller utbildningsdag 2 i Norsjö, Lycksele, Sorsele, Storuman och Vindeln.

Inför utbildningsdag 3, Tema Musik …

På grund av de långa avstånden samt att utbildningsdagen skulle pågå från morgonen erbjöds deltagare i kommunerna Sorsele, Storuman, Norsjö och Vindeln övernattning på Hotell Lappland där utbildningen skulle hållas. Samtliga deltagare inbjöds till en kvällsaktivitet kvällen innan utbildningsdagen. Syftet var dels att så många som möjligt skulle få träffas och göra något samlande kring utbildningens tema, vilket var musik, för att kunna starta upp direkt dagen efter, dels för att praktisk musik var ett viktigt inslag för att sätta igång gruppen och ”styra in alla på rätt kurs”.

Kvällsarrangemanget inleddes med att Kerstin Hamre hälsade samtliga varmt välkomna. Deltagarna bjöds på kvällsfika med kaffe/the, juice och macka. Därefter ledde Märith Bergström Isacsson, Musicare, in deltagarna i musikens värld genom några musikövningar i vilka alla glatt deltog.

Utbildningsdagen den 28 maj
Dagen innehöll många praktiska uppgifter och fokus låg på uppföljning och repetition från tidigare utbildningsdagar, erfarenhetsutbyten mellan personal och chefer inom och mellan de olika kommunerna samt riktning framåt.

Medverkande:
Kerstin Hamre, projektledare, Region Västerbotten
Märith Bergström Isacsson, fil dr, forskare, musikterapeut, www.musicare.se
Linda Nederberg, utvecklingscoach och författare, www.doyourvision.se

Se resultat, kursvärdering
Tema Musik, dag 3, uppföljning 27-28 maj

Uppdaterad 24 juni, 2015 kl 11:30 av Kerstin Hamre