Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Tema Musik Skellefteå

Skellefteå 20-21 och 28-29 april 2015
Utbildningsinsatsen Tema Musik som inleddes under hösten 2014 i fem kommuner i länet tog utgångspunkt i Sesamprojektet, en särskild utbildning av kultur- och aktivitetsombud som genomfördes i Skellefteå år 2009-2010. Årligen sker därefter minst en träff med syfte och mål att ge kulturombuden ny kunskap och inspiration samt tillfälle till erfarenhetsutbyte. Detta sker för säkra upprätthållandet av kulturaktiviteter tillika god kvalitet. Dessa dagar arrangerades som ett led i det arbetet.

Genom ett upplägg med fyra heldagar, där var och en av kulturombuden kunde välja den dag som passade i samråd med närmaste chef, gjorde det möjligt för de flesta att delta. Utbildningsdagen förlades mellan kl 0830-1600.

Förmiddag
Gemensam grund – Om vår ljudmiljö och hur vi påverkas av ljud och musik
Om musik i terapi och som aktivitet
Flera olika praktiska inslag och övningar
Lunch
Eftermiddag
Praktiska uppgifter under hela eftermiddagen.

Medverkande: Märith Bergström Isacsson, Fil.dr, forskare, musikterapeut, egen företagare, Musicare. www.musicare.se

Se kursvärdering
Tema Musik, Skellefteå, 20-29 april

Läs om Sesamprojektet
Sesam, kort presentation, 2012


Se ett urval bilder och filminslag från utbildningsdagen 20 april, Brogården
Se film från Brogården

778 780 787

Se ett urval bilder och filminslag från utbildningsdagarna 21, 28 och 29 april, Nordanå
Film 1 – Si makarone maroste maroste
Film 2 – Blomman växer …
Film 3 – Pratspel på Djembe

610  828 619

629 635 633kultur, aktivitetsombudsutbildning 2015 012kultur, aktivitetsombudsutbildning 2015 010 kultur, aktivitetsombudsutbildning 2015 013

Uppdaterad 26 juni, 2015 kl 13:40 av Kerstin Hamre