Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Forskning

Den kulturella hjärnan
Här förmedlas internationell spetsforskning om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa till beslutsfattare, professioner och intresserad i Sverige.
www.kulturellahjarnan.se

Centrum för kultur och hälsa i Göteborg
Arbetar med kultur och hälsa på bred front, med bl a forskning, utbildning och utvärdering. Delar med sig av information, kunskap, erfarenhet och aktuella nyheter, ur både globalt och nationellt perspektiv.
ckh.gu.se

Nordisk kunskapsbank om kultur och hälsa
Kunskapsbanken togs fram inom ramen för ett nordiskt samarbetsprojekt – och har nu vidareutvecklats i ett nordiskt kartläggningsprojekt om kultur och hälsa
kulturochhalsa.org

Vårdalinstitutet – Kulturrummet
Vårdalinstitutet ligger i framkant inom innovativ fler- och tvärvetenskaplig kunskapsbildning, bl a om vetenskapligt stöd för kulturaktiviteter och bättre hälsa. Institutet vill också bidra till en stark utveckling av evidensbaserad och humanistisk vård och omsorg.
www.vardalinstitutet.se/kultur

Uppdaterad 30 april, 2015 kl 11:16 av Kerstin Hamre