Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Förstudie om kultur för äldre

Kontakter togs med ansvariga chefer vid ett äldreboende i länet och ett antal inledande träffar genomfördes under senhösten 2014 kring förutsättningarna för att genomföra en förstudie. Det arbetet var klart i december och i januari 2015 kunde förstudien påbörjas med en inledande workshop om musik som aktivitet och som terapi med personal och chefer.

Workshopen leddes av en forskare tillika musikterapeut. Därefter genomfördes intervjuer med personal. Intervjuerna gjordes av två forskare (sjuksköterska och arbetsterapeut) följt av fem veckor med musiksessioner, två per vecka, tillsammans med två grupper med äldre och med olika grad av funktionsnedsättningar och demenssjukdom. Musiksessionerna leddes av samma forskare som genomförde den inledande workshopen. När de fem veckorna med musiksessioner var till ända genomfördes uppföljande intervjuer med personal. Även en uppföljande workshop med personal och chefer gjordes cirka fem veckor efter att musiksessionerna var avklarade. Etikprövning söktes och godkändes för filmning av tre musiksessioner samt utvärdering. Rapporten: Raj raj raa, radi raj raj raa. Om strukturerad musikaktivitet vid ett äldreboende, trycktes upp och presenterades i samband med slutkonferensen den 19 mars 2015.

Ladda ned rapporten via länken här nedan.

Rapport-Om-strukturerad-musikaktivitet-vid-ett-aldreboende.pdf

Uppdaterad 15 december, 2016 kl 15:58 av Kerstin Hamre