Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om projektet

Region Västerbotten erhöll, via Statens kulturråd, hösten 2011, medel från regeringens särskilda satsning Kultur för äldre. Projektet startade i juni 2012 och har pågått i tre år, det avslutas i juli 2015.

Projektarbetet inleddes med ett omfattande informations- och förankringsarbete bland kommunpolitiker i Västerbottens samtliga 15 kommuner. Därefter initierades två olika utbildningsinsatser vilka erbjöds chefer och personal i äldreomsorgen. En forskargrupp etablerades och en förstudie genomfördes vid ett äldreboende i länet. Två regionala inspirationsdagar och en avslutande konferens har arrangerats samt att många kulturarrangemang (dans, teater, musik) har genomförts i samverkan med Västerbottensteatern, Norrlandsoperan och Norrdans, vilka är hemmahörande i Västernorrland.

Tunnbrödsbak

Fyra grundstenar
Projektet har utgått från fyra grundstenar för mänskligt välbefinnande:
Se mig, hör mig, rör mig och bekräfta mig.

I projektet har ingått att:

  • sprida information om kopplingen mellan kultur och hälsa
  • erbjuda kompetensutveckling till personal inom äldreomsorgen
  • tillvarata andras erfarenheter, t ex projekt SESAM i Skellefteå, utbildningspaketet Lustspelet i Umeå och projektet Alva Kultur/Kultur i vården inom Region Västerbotten.

Nätverk & Samverkan
En viktig framgångsfaktor är alla de många och olika aktörer som finns i varje kommun – studieförbund, pensionärsorganisationer, frivilligorganisationer, skolor, volontärer, kyrkor, kulturinstitutioner och många, många fler – och som tillsammans kan medverka till att fler kulturaktiviteter och sociala mötesplatser blir ett faktum.

Nätverksarbetet är också viktigt eftersom delat engagemang och delade kostnader innebär fler och mer varierade aktiviteter. Och det finns också ett stort värde i att målgruppen själva aktivt deltar i planering och genomförande av kulturaktiviteter.

Flera kulturinstitutioner i Västerbotten har deltagit projektet – bl a Norrlandsoperan, Västerbottensteatern, Skogsmuseet i Lycksele, Skellefteå museum och Västerbottens museum.

 

Uppdaterad 26 juni, 2015 kl 16:17 av Kerstin Hamre