Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Styrgrupp

Styrgrupp för projektet Kultur och hälsa • Kultur för seniorer

Ola Kellgren, ordförande i styrgruppen
Regionkulturchef
Region Västerbotten, Box 443, 901 09 Umeå
070-543 16 57
ola.kellgren@regionvasterbotten.se

Kerstin Hamre, projektledare
Föredragande, sekreterare
Region Västerbotten, Box 443, 901 09 Umeå
072-721 65 72
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se

Gunilla Johansson (s) Lycksele kommun,
ordförande i kommunstyrelsens tillväxt- och planeringsutskott
Lycksele kommun, Storgatan 22, 921 81 Lycksele
070-644 37 54
gunilla.johansson@lycksele.se

Ewa Larsson, verksamhetschef, Äldreomsorgen
Skellefteå kommun, Socialtjänsten, 931 85 Skellefteå
0910-71 24 31; 070-635 24 46
ewa.a.larsson@skelleftea.se

Anna-Lena Lundmark, kulturchef
Skellefteå kommun, Kulturavdelningen, 931 85 Skellefteå
0910-71 29 20; 070-397 94 36
anna-lena.lundmark@skelleftea.se

Lars Sahlin, processledare
Umeå kommun/Kultur, Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå
090-16 34 76, 070-342 55 96
lars.sahlin@umea.se

Nina Björby (s), kulturberedningens ordförande,
adjungerad ledamot
Region Västerbotten, Box 443, 901 09 Umeå
nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 30 april, 2015 kl 11:18 av Kerstin Hamre