Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Syfte & mål

Syfte

Att samordna och skapa tillgängliga och hållbara kulturaktiviteter tillsammans med lokala och regionala aktörer.

Mål

Att ge äldre i Västerbotten en mer meningsfull tillvaro samt att öka kunskap om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Aktiva, stimulerade och synliggjorda äldre bör innebära minskade kostnader för vård och omsorg. I projektet skapas bestående lokala och regionala nätverk som regelbundet planerar och genomför kulturaktiviteter för äldre oavsett boendeform.

Målgrupp

Alla invånare i Västerbottens län som är 65 år och äldre.

Projektorganisation

Region Västerbotten är projektägare. Arbetet leds av en projektledare (heltid) och tre projektsamordnare (deltid) tillsammans med verksamhetsansvarig i Umeå kommun. En styrgrupp med företrädare för projektets lokala och regionala finansiärer finns för att ge stöd och support till projektarbetarna.

Finansiering

Kulturrådet, Region Västerbotten, Lycksele kommun, Skellefteå kommun och Umeå kommun.

Tidplan

1 juni 2012 – 31 maj 2015

Aktiviteter

  1. Planering och kartläggning av förutsättningar
  2. Förankringsarbete inom politik, vård, omsorg och civilsamhälle.
  3. Information sprids via webb, informationsmaterial, nyhetsbrev, sociala medier m m
  4. Samverkan – nätverksbyggande genom bl a inspirationsträffar och nätverksträffar
  5. Kompetensutveckling om kopplingen kultur och hälsa till politiker, chefer, tjänstemän inom kultur- och socialförvaltningar, enhetschefer och övriga chefer inom vård och omsorg samt till övrig vård- och omsorgspersonal, anhöriga m fl.
  6. Coachning av personal och anhöriga
  7. Omvärldsbevakning – att söka, ta del av och sprida information om forskning rörande kultur och hälsa, folkhälsa, äldres situation m m
  8. Utvärdering av insatser

Uppdaterad 30 april, 2015 kl 11:17 av Kerstin Hamre