Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Utbildningsdag 28 maj om kultur för seniorer i Lycksele

Totalt 80 chefer och personal, inom äldreomsorgen, deltar i den tredje och sista utbildningsdagen Tema Musik 28 maj i Lycksele. Utbildningen arrangeras av Kultur för seniorer – Kultur och hälsa vid Region Västerbotten.

Totalt 80 chefer och personal, inom äldreomsorgen, deltar i den tredje och sista utbildningsdagen Tema Musik 28 maj i Lycksele. Utbildningen arrangeras av Kultur för seniorer – Kultur och hälsa vid Region Västerbotten.

Tid och plats: Hotell Lappland, torsdag 28 maj, kl 08.30 – 16.00.

– Med den här utbildningsdagen gör vi ett av stamp för det fortsatta arbetet med kultur för äldre och lägger grunden för äldreomsorg som vi vill att den ska vara i framtiden, säger Kerstin Hamre, projekledare Kultur för seniorer – Kultur och hälsa vid Region Västerbotten.

Utbildningen har getts i fem kommuner – Sorsele, Storuman, Norsjö, Vindeln och Lycksele. Nu samlas samtliga som deltagit i utbildningen i Lycksele för en sista gång.

Inspiratörer för utbildningsdagen Tema Musik är Linda Nederberg, Do your vision, utbildare och coach samt Märith Bergström-Isacsson, Fil.dr musikterapeut och forskare vid Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer om utbildningen här: http://regionvasterbotten.se/kultur/kultur-for-seniorer/aktiviteter-och-utbildning/utbildningar/

Musik inom äldreomsorgen är idag ett internationellt väl beforskat område.

Vinster för den äldre:

• Ökad trivsel i vardagen

• Aktivitet och delaktighet

• Kommunikation och möjliggöra känslomässiga uttryck

• Kan lindra stress, ångest och smärta, vilket i sin tur kan påverka såväl vidbe-

hovsmedicinering, aptit och sömn

• Känsla av samhörighet och allmänmänsklig gemenskap

•  Fysisk aktivitet i ett meningsfullt sammanhang

•  Identitetsfrämjande. Återskapa upplevelsen av att vara viktig, att kunna, att bli sedd och att bli hörd, vilket är grundläggande behov och mänskliga rättigheter.

Vinster för personalen:

• Kunskap om musikens påverkan

• Mandat att arbeta med musik

• En aktiv och positiv arbetsmiljö

• Musik som verktyg i mötet med de äldre

•  Skapar möjlighet att se, nå och att kommunicera. I samband med demens är

det lätt att personligheten göms, men i och genom musik nås individen.

Kultur för seniorer – Kultur och hälsa i Västerbotten Region Västerbotten har fått medel från regeringens satsning Kultur för äldre. Projektet är treårigt och drivs tillsammans med Lycksele, Skellefteå och Umeå kommun och i samverkan med Kulturhuvudstadsåret 2014. Syftet är att samordna och skapa hållbara kulturaktiviteter, tillsammans med lokala och regionala aktörer, utifrån målgruppens önskemål och behov samt att öka kunskapen om kulturens hälsofrämjande egenskaper och som komplement till traditionell vård, omsorg och rehabilitering.

För mer information:

Kerstin Hamre, projektledare, Kultur för seniorer – Kultur och hälsa
Region Västerbotten
072-721 65 72, kerstin.hamre@regionvasterbotten.se

Pressinformation:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 0702319322, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
27 maj, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer