Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kulturdialog – kulturskaparnas framtida roll i Västerbottens län

Som ett led i att ta fram en Regional kulturplan för perioden 2020-2023 samt en Regional utvecklingsstrategi 2020 -> genomförs dialogmöten med berörda aktörer hösten 2018 och våren 2019.

Kulturplanen ska målmedvetet beskriva ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbottens län. Region Västerbotten vill bidra till att Västerbottens län är en attraktiv miljö för kulturskapare att bo och verka i, kulturskapare är med sin kompetens och kreativitet inte bara viktiga för kulturlivet, utan bidrar till regionens attraktivitet och utveckling.

Vad vill vi med dialogen?

Vi vill samla in ett brett och aktuellt underlag för att kunna ta fram en relevant och framåtsyftande kulturplan. I samverkan med länets kommuner, regionala kulturverksamheter, det civila samhället, professionella kulturskapare och representanter för nationella minoriteter och urfolket samer utarbetas ett förslag som ska resultera i en politiskt förankrad kulturplan hösten 2019.

Hur kan vi tillsammans:

  • Underlätta för professionella kulturskapare att verka i vårt län?
  • Stimulera till ökad bredd och mångfald i länets kulturliv?
  • Främja samverkan mellan kulturlivets olika aktörer?

Målgrupp

Enskilda professionella kulturskapare och fria grupper inom alla konstarter, representanter för centrumbildningar, intresseorganisationer och regionala kulturverksamheter.

När? Onsdag 3 oktober, 17.30 – 20.30 (Kaffe/te och macka från 17.00)

Var? Festsalen, Rex, 1 Rådhustorget, 903 26 Umeå

Anmälan gör du senast den 26 september via denna länk

Har du frågor, kontakta:

Linn Edlund, kulturstrateg, Linn.edlund@regionvasterbotten.se, 070 54 65 793

Ta gärna del av vår nuvarande kulturplan, den hittar du bifogad nedan 

Skriv ut

29 augusti, 2018 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Bilagor

Kommentarer