Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kulturforum 2016 – ”Inflytande och delaktighet”

Kulturforum 2016 hålls den 13-14 oktober på Olofsfors Bruk utanför Nordmaling. Programmet är fullspäckat och förväntningarna höga. Välkommen!

Målet med kulturpolitiken i Västerbotten är att alla invånare ska ha tillgång till ett kulturutbud av hög kvalitet samt att alla ska kunna påverka och delta i både kultur- och samhällslivet. En av de verktyg som finns för att fånga upp strömningar och idéer, och skapa engagemang, är den konferens Region Västerbotten arrangerar varje år – Kulturforum.

Kulturform vänder sig i första hand till politiker, tjänstemän, regionala kulturinstitutioner och konsulenter, representanter för det inflytelserika civilsamhället och givetvis även det professionella kulturlivet. Syftet är att lyfta och diskutera aktuella frågor.

– Det är angeläget att synliggöra hur normsystem skapar olika förutsättningar för människor att delta i kulturlivet samt synliggöra och sprida strategier och metoder som på sikt kan bidra till utvecklingen av ett offentligt kulturliv av, med och för alla. Med kunskap om olika perspektiv och förhållningssätt till dessa frågor som i grunden handlar om mänskliga rättigheter kan vi öppna upp för samtal om inflytande och delaktighet, säger Nina Björby, ordförande i Kulturberedningen, Region Västerbotten.

Under 2016 års konferens kommer deltagarna att få lyssna till och samtala med Lewend Tasin medförfattare till rapporten: ”Kreol – ett spöke går runt i orten”, Maria Fredriksson lärare, Araia Ghirmai Sebhatu konst- och kulturvetare, debattör och grundare till Black Coffee, Märith Bergström-Isacsson musikterapeut, Jonas Hagström, grundare av integrationskören The Rockin Pots, Danjin Malinovic skådespelare, Kristina Kalén, kultur- och fritidschef i Nordmaling, Johan Lundqvist filmkonsulent bakom kursen New Filmmakers Welcome, Clara Déry från Sveriges Stadsmissioner, Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig på Öppna Dörren, Axfoundation, Ingela Gotthardsson, regionkulturchef, Region Västerbotten med många  flera.

Anahita Ghazinezam, journalist, kulturskribent och lärarstudent är moderator och Nina Björby, ordförande Kulturberedningen, Region Västerbotten hälsar välkommen.

Anmälan senast den 6:e oktober.

För mer information
Bella Lawson | bella.lawson@regionvasterbotten.se | 070-676 72 73

Skriv ut

29 september, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer