Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

2013 års kulturstipendiater och ansvariga vid utdelningen, från vänster: Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, Ola Kellgren, regionkulturchef, Med Reventberg, teaterchef Västerbottensteatern, Kristina Ersviken, Rebecca Adelhult Feklistoff och Lena Söderlund, broderigruppen FIMBRIA, Anna Holmström Degerman, författare, Linus Andersson, filmare, Sofie Weibull, konstnär, Janeth Lundberg, ordförande Region Västerbottens fullmäktige. Saknas på bilden: konstnärerna Gerd Aurell och Helena Wikström.

Lyssna

Kulturstipendier i två teman och med större summor

2014 års kulturstipendium riktas till olika områden: konsthantverk och muntligt berättande. Stipendiesumman ökar till 75 000 kronor för respektive kulturellt område och bildkonststipendiet blir hela 150 000 kronor.
– Genom att begränsa kulturstipendierna kan stipendiaterna arbeta koncentrerat med sitt skapande, säger Nina Björby (S), ordförande för kulturberedningen, Region Västerbotten.

– Genom att begränsa kulturstipendierna till två kan vi dela ut större belopp som ger stipendiaterna bättre möjlighet att få arbeta koncentrerat med sitt skapande, säger Nina Björby (S), ordförande för kulturberedningen, Region Västerbotten.

2014 års kulturstipendium begränsas till två och riktas till olika områden: konsthantverk och muntligt berättande. Med anledning av Kulturhuvudstadsåret ökar stipendiesumman till 75 000 kronor för respektive kulturellt område och bildkonststipendiet blir hela 150 000 kronor. Dessutom delas ett hedersstipendium ut i form av en gåva.

Läs mer och ansök: http://regionvasterbotten.se/kultur/regional-kultur/stipendier/

Motiv till valda teman
Muntligt berättande är prioriterat då det sammanfaller med finalerna av Region Västerbottens berättarprojekt Västerbotten – Berättarnas län och Västerbottensteaterns projekt Europas ledande berättarteater.
– Under 2014 tar det muntliga berättandet plats i olika former, bland annat möts den europeiska berättarorganisationen FEST Federation of European Storytellers under tre dagar i början av juni i Skellefteå, Malå och Umeå. Konsthantverk är prioriterat därför att inriktningen tidigare haft få sökande och ett område som vi tror kan utvecklas ytterligare, berättar Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten.

Nina Björby beskriver en ständigt pågående debatt om ersättning till kulturarbetare som sällan motsvarar arbetsinsatsen.
– Kulturarbete måste värderas som ett riktigt arbete för vi kan inte leva utan kultur, det har betydelse för hela samhällets och alla människors utveckling, säger Nina Björby.

Fakta Kulturstipendier för 2014
Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. Under en försöksperiod de närmaste tre åren kommer antalet sökbara kulturella områden begränsas till två, för år 2014 är aktuella områden konsthantverk och berättande. dessutom höjs summan till 75 000 kronor för respektive kulturområde.
Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildkonstområdet. Bildkonststipendiet delas ut till sökande som är yrkesverksam i Västerbottens län. Med anledning av det förestående Kulturhuvudstadsåret höjs summan på bildkonststipendiet till 150 000 kronor.
Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.
Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2014 och utdelning sker i samband med Mötesplats Lycksele i juni.

För mer information:
Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, Region Västerbotten, 070 627 49 96
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, ola.kellgren@regionvasterbotten.se, 070 543 16 57

Pressinformation:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se,072 222 73 43

Skriv ut

9 december, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer