Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Fotot visar 2012 års kulturstipendiater, bildkonst- och hedersstipendiat.

Lyssna

Kulturstipendier till nytta för hela Västerbotten

Fyra kulturstipendier, bildkonststipendium och ett hedersstipendium har idag delats ut i Skellefteå, Forumsalen på Campusområdet.

2012 års stipendiater från vänster Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten, Karin Wiklund och Annica Styrke med Jämställdhet för laget, Emma Andersson, Dramaskri, Alexander Svartvatten, Mats Caldeborg, Maarit Kalela-Brundin och Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten. Saknades gjorde Kraja.
Fyra kulturstipendier, bildkonststipendium och ett hedersstipendium har idag delats ut i Skellefteå, Forumsalen på Campusområdet. Total stipendiesumm. 224 000 kronor.


– Vårt stipendium blir till nytta för hela Västerbotten, då vi jobbar med jämställdhet och demokrati i ett dansprojekt, berättar Karin Wiklund, kulturstipendiat tillsammans med Annica Styrke som i projektet Jämställdhet för laget vill med dansen belysa frågor om genus och jämnställdhet.

Läs ner pressbilder: http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/543-pessbilder-utdelning-kulturstipendier-2012.html
Se förslag på bildtexter längst ner i texten.

Nyttan för länet och länets utveckling blev ett genomgående tema i stipendiaternas tacktal. Bildkonststipendiaten Mats Caldeborg framhöll konstens betydelse med ”Att konsten kan vara en ett undantag ett alllmängiltigt särintresse”.Emma Andersson beskrev hur hela teatergruppen Dramaskri i Tärnaby kommer få nytta av stipendiet och hedersstipendiaten Maarit Kalela-Brundin uttryckte sin tacksamhet över Region Västerbotten uppmärksamma skogen som kultur.
– Skogen rymmer såväl sagor och myter, är svaret på våra behov av teknisk utveckling och ett historiskt register, säger Maarit Kalela-Brundin.
Hon berättar hur hon förra sommaren tittat på årsringar från ett träd i Örträsk och tydligt kunde se spåren av ett vulkanutbrott i Peru 1601, ett utbrott som var långt större än det vi senast fick uppleva på Island.

Kulturen finns i allt
Inte en dag lever vi utan kultur även om vi inte alltid är medvetna om det och Forumsalen där vi är idag är, är med sannolikhet länets vackraste fullmäktigesal. Kultur finns i allt runt omkring oss och ett liv utan kultur går knappt att tänka sig, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Lånsiktig betydelse
Jag är stolt över att möjligheten att stötta några personer i länet varje år med ett stipendium som inte bara har betydelse för varje enskild kulturutövare. Det har också en långsiktig betydelse för ett öppet, tolerant och ifrågasättande samhälle, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande Region Västerbotten.

Räckte till debutkonsert i Stockholms konserthus
En av 1963 års kulturstipendiater, operasångerskan Christina Öqvist-Matton berättade vid utdelningen om hur hon för 50 år sedan med stipendiesumman på 2500 kronor kunde hyra lilla salen i Stockholms konserthus för att genomföra sin debutkonsert.
– Med romansmusik inledde jag en lång karriär som operasångerska och sångpedagog, säger Christina Öqvist-Matton, som idag är tillbaka i Västerbotten, sitt hemlän där hon gick i skola och lade grunden för fortsatta studier vid musikhögskolan.

Den andra stipendiaten från 1963, skulptör Bo Holmlund kunde tyvärr inte delta vid årets ceremoni, men han har tidigare berättat om betydelsen av stipendiet i starten av ett långt konstnärsliv. Den för Västerbotten mest kända skulpturen står på torget i Skellefteå, Lyftet – en ankdamm i förvandling.

Läs ner pressbilder: http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/543-pessbilder-utdelning-kulturstipendier-2012.html

Kulturstipendier 2012 tilldelas:
Jämställdhet för laget, Skellefteå – 54 000 kronor
Dansarna Karin Wiklund och Annica Styrke ska utveckla metoder för att genom dansen belysa frågor om genus och jämställdhet.
Dramaskri, Tärnaby – 30 000 kronor
Emma Andersson och Erika Andersson ska arbeta med att bilda fler teatergrupper i Tärnabyområdet.
Alexander Svartvatten, Umeå – 35 000 kronor
Han vill som bildkonstnär utveckla formen för konstnärligt berättande.
Kraja, Umeå – 55 000 kronor
Frida Johansson, Linnea Nilsson, Eva Lestander och Lisa Lestander vill utveckla den svenska folkmusiken genom inslag av elektronisk, musik, pop och fusion.

Bildkonststipendiet 2012 tilldelas:
Mats Caldeborg, Nordmaling – 50 000 kronor
Han vill färdigställa projektet ”Berget” som är en undersökning av berget som kropp, som bärare av myter, som projektionsyta för drömmar och villfarelser.

Hedersstipendiet 2012 tilldelas:
Maarit Kalela-Brundin, Lycksele, fd chef, Skogsmuseet i Lycksele – minnesgåva

Se bifogade motiveringar: http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/518-kulturstipendier-motiveringar.html

Fakta:
Årets stipendiater spänner både över länets geografi och olika kulturområden. Den samlade stipendiesumman är 224 000 kronor. Hedersstipendiet består av en minnesgåva.
Kulturstipendierna delades ut första gången 1963
Hedersstipendier delades ut första gången 1979
Bildkonststipendium delades ut första gången 2001
Listan av personer som under åren mottagit kulturstipendier är imponerande. För att bara nämna några: författare Sune Jonsson, textilkonstnär Clara Salander, konstnären Sture Meijer, operasångerska Carina Strandberg, journalist Mats Rosin.
Se bifogad lista: http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/508-kultur-och-herdersstipendier-1963-.html

Kontaktuppgifter till 2012 års stipendiater
Dansgrupp Jämställdhet för laget, Karin Wiklund, 0730 91 92 87
Teatergrupp Dramaskri, Emma Andersson, 070 242 76 25
Alexander Svartvatten, 070 111 29 39
Kraja, Lisa Lestander, 070 2835509
Mats Caldeborg, 070 685 71 90
Maarit Kalela-Brundin, fd chef Skogsmuseet i Lycksele, 0950 379 45, 072 721 77 42

Kontaktuppgifter till 1963 års stipendiater
Christina Öqvist-Matton, bosatt i Stockholm, 08 34 13 43
Bo Holmlund, bosatt i Ånäset, 0934 291 00

För mer information:
Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten, nina.bjorby@regionvasterbotten.se, 070-627 49 96
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, ola.kellgren@regionvasterbotten.se, 070 54 31 657
Bella Lawson, kultursekreterare, Region Västerbotten, 070 676 72 73
 bella.lawson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten, 072 222 73 43

Läs ner pressbilder: http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/543-pessbilder-utdelning-kulturstipendier-2012.html

Bildtexter utdelning kulturstipendier

2012 års stipendiater
2012 års stipendiater från vänster Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten, Karin Wiklund och Annica Styrke med Jämställdhet för laget, Emma Andersson, Dramaskri, Alexander Svartvatten, Mats Caldeborg, Maarit Kalela-Brundin och Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Stipendieutdelning 1963
Ur Christina Öqvist-Mattons klippbok, ett VK-klipp från 1963 års stipendieutdelning. Till vänster skulptör Bo Holmlund och till höger operasångerska Christina Öqvist-Matton.

Christina Öqvist-Matton 1963
– Så här såg jag ut vid tiden då jag tog emot stipendiet, berättar Christina Öqvist-Matton.

Gamla minnen från Skellefteå
– Du må tro att det är roligt att vara tillbaka här i Skellefteå där jag hade en av mina första roller i en operaföreställning, säger Christina Öqvist-Matton

Debut med violinist
En bild från Christina Öqvist-Mattons klipparkiv på hon själv och violinisten som framträdde vid debutkonserten vid Stockholms konserthus 1963.

Skriv ut

7 juni, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer