Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Bibliotekskompaniet

Bibliotekskompaniet – bibliotek och företag i samverkan (regionalt)

I denna förprojektering tittade Länsbiblioteket i Västerbotten på biblioteket som en resurs även för företagen, där man genom anpassad service för att möta småföretagares behov av information kan stimulera till entreprenörskap och skapa goda förutsättningar för företagande. Biblioteken kan erbjuda en mängd databaser, tryckt media, internetresurser och fackkunskaper som kan vara till hjälp för att utveckla företagen och stärka deras konkurrenskraft. Projektets idé var att utveckla möjligheterna för personal på bibliotek samt företag att på ett bättre sätt utnyttja de databaser och elektroniska resurser som finns tillgängliga på biblioteken.

Med stöd från Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) genomförde Länsbiblioteket under hösten 2008 en förprojektering i samarbete med Norrbottens länsbibliotek, där man kartlade kompetensutvecklingsbehoven hos bibliotekspersonal samt företagare i Norr- och Västerbotten.

Bibliotekskompaniet – slutrapport förprojektering

4-5 november 2008 arrangerades ett seminarium i Piteå i Bibliotekskompaniets regi för bibliotekspersonal från Norr- och Västerbotten.

Bibliotekskompaniet – seminarierapport Piteå

 

Uppdaterad 23 februari, 2016 kl 9:27 av Jenny Lindmark