Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Leka Språka Lära

Leka Språka Lära (regionalt)

Läsprojekt i Västerbotten 2003-2004.

”Leka Språka Lära” var ett kompetensutvecklingsprojekt för förskolepersonal och bibliotekarier som fokuserade på kultur och estetik i lärandet. Myndigheten för skolutveckling gav tre universitet (Umeå, Göteborg och Karlstad) i uppdrag att utforma lärmetoder för förskolepersonal och barnbibliotekarier. Föreläsningar och workshops tillsammans med reflekterande samtal bildade en stomme för utvecklingsarbete mellan förskola och bibliotek gällande lärande och estetiska lärprocesser under 2002-2004. Varje arbetsgrupp formulerade sedan sina egna projektidéer och jobbade vidare lokalt.

Uppdaterad 9 mars, 2016 kl 11:26 av Jenny Lindmark