Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Lust i läsandet

Lust i läsandet (regionalt)

Lust i läsandet, ett kompetensutvecklingsprojekt 2005-2006, där Länsbiblioteket samarbetade med Institutionen för Svenska och Samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Målet var att ge redskap till ett fördjupat läs- och skrivarbete i förskola/skola i samverkan med bibliotek. Deltagarna var pedagoger och specialpedagoger i förskola, förskoleklass och skolans tidigare år samt bibliotekspersonal.

Projektet utgick från det vidgade språkbegreppet som innefattade både verbal och icke-verbal kommunikation. Tonvikt lades på arbetet kring barnböcker och språklig utveckling, framförallt på hur man kunde koppla andra estetiska uttryck och lärprocesser – lek, drama, dans, bild, slöjd, film och musik – till läsandet och skrivandet för att ytterligare stärka lusten och kreativiteten i det språkliga arbetet.

Uppdaterad 9 mars, 2016 kl 13:28 av Jenny Lindmark