Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Muhammad från Frostmofjället

Muhammad från Frostmofjället. Berättelser om manlighet i mångkulturella miljöer
(regionalt)

Länsbiblioteket i Västerbotten startade under hösten 2007 detta läsfrämjande projekt med inriktning på pojkar och män i såväl glesbygd som storstad, i samarbete med Jämtlands länsbibliotek. Projektet bedrevs med bidrag från Statens Kulturråd och Västerbottens läns landsting. Syftet med projektet var att stärka pojkars läsning med utgångspunkt i deras egna berättelsevärldar genom att dels erbjuda manliga förebilder som kan visa att läsning inte enbart är något som kvinnor har glädje av, dels erbjuda böcker som tilltalar pojkars behov av berättelser. Projektet riktade sig, utöver målgruppen nämnd ovan, också till lärare, bibliotekspersonal, föreningar, studieförbund m fl.

Första halvåret ägnades åt att bilda nätverk i de kommuner som deltog i projektet för att förankra projektet och utveckla modeller som kan spridas vidare under projektets senare fas. I nätverksbyggandet ingick Ersängsskolan på Ersboda i Umeå, Skytteanska skolan i Tärnaby och Strömsunds kommun i Jämtland inklusive Jämtlands länsbiblioteks barnbibliotekskonsulent.

De aktiviteter som genomfördes var:

  • Ett berättarprojekt med niondeklassare och svenskläraren på Skytteanska skolan i Tärnaby
  • Framtagandet av en boklåda med särskilt fokus på projektets frågeställningar
  • Samarbete med föreningen Kulturstorm för att stärka invandrarungdomars delaktighet i det svenska kulturlivet
  • Antologiprojekt med invandrarmäns berättelser
  • Samarbete med boxningsklubben Umeå Legend
  • Samarbete med pojkbokklubb på Ersboda bibliotek i Umeå

 

Uppdaterad 14 september, 2015 kl 14:09 av Jenny Lindmark