Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

SAV – Skönlitterärt arbete i Västerbottens län

SAV – Skönlitterärt arbete i Västerbottens län
(regionalt)

I samarbete med Bjurholms kommun drevs 2007-2010 utvecklingsprojektet ”SAV – Skönlitterärt arbete i Västerbottens län. Litterära samtal med kommunbiblioteken som bas”. Projektet hade ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd och projektledare var Eva Nordlinder.

I planeringsgruppen ingick: Karin Gulliksson, bibliotekschef, Bjurholms bibliotek, Gunilla Brinck och Anita Lindmark, bibliotekskonsulenter, Länsbiblioteket i Västerbotten, Annelie Bränström Öhman, universitetslektor, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, Kristina Andersson och Maria Forssén, bibliotekarier, Maria Westerlund, filialchef, Leif Mårtensson, chef vuxenenheten, Umeå stadsbibliotek.

Vid starten av projektet 2007 deltog 31 personer från 9 av länets 15 kommuner och dessa delades in i sex lokala arbetsgrupper enligt närhetsprincipen. Deltagarna representerade 14 olika folkbibliotek, tre gymnasiebibliotek, två sjukhusbibliotek, en bokbuss samt Informations- och lånecentralen i Umeå. 2008 tillkom ytterligare två kommuner.

Syftet med projektet beskrevs i den första ansökan (2006):
Skönlitteraturens betydelse som läsfrämjare och livskvalitetshöjare synliggörs i samhället. Nya metoder att nå nya och gamla läsare prövas.
Läsare och lånare får utökat inflytande över bibliotekens verksamhet.
Bibliotekens roll som arena för samtal utvecklas.
Bibliotekens roll i samhället stärks.
Samarbetet mellan universitetet och kommunerna utvecklas.

Projektets mål var att utveckla läsfrämjande metoder i huvudsak för vuxna läsare/låntagare, för att uppmuntra och fördjupa mötet mellan boken och läsaren på olika plan.

Deltagarna erbjöds gemensamma fortbildningsträffar för inspiration och erfarenhetsutbyte. Man formulerade ett eget utvecklingsprojekt utifrån sina egna förutsättningar och resurser, och arbetade vidare med detta lokalt, ett arbete som fortsatt även efter projekttidens slut. Deltagarna arbetade i grupper för att kunna stödja varandra och utbyta erfarenheter. Inom projektet erbjöds grupperna också handledning på ”hemmaplan”. Modellen för arbetet bygger på erfarenheter från de framgångsrika projekten ”Leka språka lära” och ”Lust i läsandet” som bedrivits i Västerbotten. Uppläggningen inspirerades också av MUSA-utbildningen, som några bibliotekarier deltagit i.

Den 16 februari 2010 var det (intern) avslutning och summering av SAV-projektet på Bokcafé Pilgatan i Umeå. Alla som deltagit i projektet fick lyssna på Lena Kjersén Edman som pratade om ”Böcker som samtalar med varann”. Den stora avslutningskonferensen hölls dagen därpå, på Folkets Hus under rubriken ”Inblick – utblick”.

I november 2010 kom skriften: SAV Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län. En metod- och inspirationsskrift från Länsbiblioteket i Västerbotten.

Uppdaterad 9 mars, 2016 kl 15:09 av Jenny Lindmark