Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

SPUNK

SPUNK – läsglädje med barn och unga i särskola och träningsskola i Västerbotten
(regionalt)

Det övergripande syftet med SPUNK-projektet var att stimulera eleverna till läsning och olika former av berättande och skapande, samt visa vuxna i deras närhet hur man på olika kreativa sätt kan få tillgång till boken och berättelsen.

SPUNK vände sig till elever i särskola och träningsskola, specialpedagoger, föräldrar och bibliotekspersonal i Västerbottens län. Totalt deltog 15 skolor från nio kommuner och över 160 elever omfattades av projektet.

Följande mål definierades inför projektets start:
•läsandet hos elever i särskola och träningsskola ökar
•skönlitteraturen blir en naturlig del i skolan
•läsandet och berättandet blir en del av barnens fritid
•eleverna får möta författare
•specialpedagogerna får fortbildning inom litteraturpedagogik
•biblioteksbesöken ökar
•samarbetet mellan bibliotek och särskola stärks

Projektet pågick november 2007 – februari 2010. Samarbetspartners var till exempel Centrum för Lättläst, studieförbund, FUB, specialpedagoger och biblioteken i Västerbotten. Projektet finansierades av Statens Kulturråd samt med egeninsats från Länsbiblioteket i Västerbotten.

SPUNK projektrapport

Projektledare: Annette Kohkoinen/Pia Brinkfeldt, Länsbiblioteket i Västerbotten.

Uppdaterad 24 november, 2016 kl 10:19 av Jenny Lindmark