Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Världen i Västerbotten

Världen i Västerbotten (regionalt)

Projektet Världen i Västerbotten pågick under 15 maj-31 december 2009 med hade stöd från Europeiska integrationsfonden och ingick i en strategisk satsning från Länsbiblioteket i Västerbotten för att undersöka hur biblioteken kunde utveckla sin roll som en kraft för integration. Det handlade om hur servicen till invandrare kunde förbättras och om hur biblioteken kunde bidra till kulturöverskridande möten och öppna rum för dialog och kunskapsutbyte mellan människor med olika bakgrunder.

Målgrupp för projektet var ungdomar mellan 15 och 25 år. Idén med projektet var att främja invandrarungdomarnas delaktighet i det svenska kulturlivet och synliggöra för svenska ungdomar de möjligheter som det mångkulturella samhället erbjuder. Projektet ville också utveckla bibliotekets roll i integrationsprocessen och syftade till att utveckla nätverk mellan bibliotek, studieförbund och andra aktörer på kulturområdet.

Världen i Västerbotten projektbeskrivning

 

Uppdaterad 24 november, 2016 kl 10:44 av Jenny Lindmark