Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Barns smak

Barns smak (regionalt)

Projektets syfte var att träna barnen i att göra aktiva och medvetna val och motivera valen för att hitta sin egen smak och lust till läsning, samt att utveckla förmågan att argumentera och diskutera litteratur. Målet var att hitta kärnan i barnens egen läslust.

I förlängningen kan projektet bidra till att få fram nya rön om barns smak och val av läsning, och ge en inblick i barns tankevärld och fantasi. Detta kommer alla förmedlare av litteratur till barn och unga tillgodo.

Projektet utgjorde också en modell för en ny typ av samarbete skola-bibliotek.

Projektet har bedrivits som ett samarbete mellan Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet och Länsbiblioteket i Västerbotten med stöd av Statens  kulturråd.

Barns smak – slutrapport år 1

Barns smak – slutrapport år 2

 

Uppdaterad 23 februari, 2016 kl 9:12 av Jenny Lindmark