Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Biblioteket mitt i världen

Biblioteket mitt i världen – mångkulturella kulturmiljöer i Västerbotten (regionalt)

Under två tidigare projekt ”Muhammad från Frostmofjället” och ”Världen i Västerbotten”, byggdes ungdomsnätverk upp i fem kommuner och dessa ville man genom detta projekt bygga vidare på. De fem kommuner som de tidigare projekten arbetade med var: Lycksele, Nordmaling, Umeå, Vilhelmina och Åsele. I arbetet med de nätverk som redan byggts upp ville man fördjupa samarbetet med biblioteken och bl a knyta ungdomarna närmare bibliotekens verksamhet och dess roll som mötesplatser för interkulturell dialog. Under det första året erbjöds sex kommunbibliotek möjlighet att delta, andra året erbjöds ytterligare sex kommunbibliotek möjlighet att delta och sista året fick de resterande tre kommunerna i länet också erbjudande om att delta. Förhoppningen var att alla 15 kommuner i länet skulle ha deltagit när projektet avslutades 2013.

Syftet med projektet var att steg för steg höja kompetensen i länets 15 kommuner och utveckla biblioteken när det gäller integration och mångfaldsfrågor. Genom projektet gjordes en strategisk satsning för att utveckla bibliotekens roll som en kraft för demokrati, delaktighet och mångfald. Biblioteken är den kulturmiljö som finns i alla våra kommuner och som är stabila, öppna och tillgängliga. Vid projektets slut beräknas kompetensen vad beträffar interkulturell delaktighet ha höjts i Västerbottens 15 kommuner genom att projektet:

  • Skapat kulturmöten kring litteratur och berättelser
  • Mobiliserat nätverk runt biblioteken
  • Förbättrat bibliotekens möjligheter att ge service och förbättrat bibliotekens medieutbud inom olika språkområden

Styrgruppen bestod av projektledaren och en bibliotekskonsulent från Länsbiblioteket i Västerbotten, närbibliotekschefen och en bibliotekarie från Umeå stadsbibliotek, bibliotekschefen från Storumans kommunbibliotek, flyktingsamordnaren i Vilhelmina kommun och länsbildningskonsulenten i Umeå och dessa träffades minst 4 ggr/år. Styrgruppen hade till uppgift att kvalitetssäkra projektet och att vara ett stöd för projektledaren. Projektet finansierades med medel från Kulturrådet, Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten.

PDF Biblioteket mitt i världen, projektbekrivning

 

Uppdaterad 9 mars, 2016 kl 11:13 av Jenny Lindmark