Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Digidel i Västerbotten

Länsbiblioteket i Västerbotten, tillsammans med Länsbildningskonsulenten i Västerbotten, beviljades medel från Internetfonden för att driva projektet Digidel i Västerbotten, vars syfte var att öka den digitala delaktigheten för boende i länet. Projektet pågick under hela 2014. Under projekttiden producerades två nyhetsbrev.

 

Projektets mål och utförande

Projektet Digidel i Västerbotten vände sig till alla boende i Västerbottens län och vi arbetade förSå här jobbar vi i Digidel i Västerbotten att öka kunskapen om och intresset för Internetanvändning.

Projektets målgrupper var efter projektet mer digitalt delaktiga och kände sig inte längre främmande att använda digitala tjänster.

Projektet arbetade uppsökande och i samverkan med andra. Genom samarbete med föreningar och andra pågående projekt och verksamheter kunde projektet agera på en större arena.

Projektet arbetade utifrån intressen och behov och inom alla målgrupper användes ambassadörer som kunde fungera som mentorer för andra.

Projektet ville också bidra till en ökad läsförståelse hos yngre barn, genom särskilda insatser på länets bibliotek och med hjälp av den digitala tekniken.

 

Projektet avslutades i december 2014 och här kan man läsa  slutrapporten.

 

Kontakt:

Pia Brinkfeldt
Telefon: 070 – 516 57 45
E-post: pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se

 

Styrgrupp:

Susanne Ljungström (ordförande)
Chef för Länsbiblioteket i Västerbotten
E-post: susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se

Magnus Rudehäll
IT-strateg, Region Västerbotten
E-post: magnus.rudehäll@regionvasterbotten.se

Ann-Marie-Lindgren
Länsbildningskonsulent
E-post: ann-marie.lindgren.lbf@folkbildning.net

 

Läs mer:

Projektrapport för Digidel i Västerbotten år 1 (2012)

Den nationella Digidelkampanjens lägesrapport 2012

Svenskarna och Internet 2012

IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige

 

Uppdaterad 23 februari, 2016 kl 10:52 av Pia Brinkfeldt