Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Projektets bakgrund

År 2010 visade den nationella utredningen ”Svenskarna och Internet” (Stiftelsen .SE, 2010) att 1 500 000 människor i Sverige aldrig använder internet eller använder internet så pass sällan att de inte kan ses som digitalt delaktiga. Med digitalt delaktig menas här att användaren har en grundläggande datorkunskap, men framförallt hur denne använder datorer och internet och alla de tjänster som vuxit fram de senaste 15 åren. Behärskar man aktiviteter som att söka rätt på kartor, telefonnummer och vägbeskrivningar, hitta medicinsk information, information om sitt specialintresse eller betala sina räkningar ökar känslan av digital delaktighet. Utanförskapet finns i alla grupper i samhället, men en överrepresentation kan i nationell statistik ses hos äldre, boende i glesbygd, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning. Enligt statistik från Eurostats databaser står omkring 40 000 västerbottningar helt eller delvis utanför den digitala utvecklingen.

Det finns flera orsaker till ett digitalt utanförskap. Till viss del handlar det om den fysiska tillgången till datorer och internet, men framför allt Varför använder vi inte internetom en osäkerhet och negativ attityd och inställning till ny teknik och att använda digitala tjänster. Samtidigt pågår en samhällsutveckling i spikrak riktning mot digitalisering där statliga myndigheter och organisationer i allt större utsträckning hänvisar till hemsidor och e-formulär. Utvecklingen är visserligen samhällsbesparande, men den digitala klyftan blir allt djupare och utanförskapet allt större.

En nationell kampanj för ökad digital delaktighet

Som en reaktion på det utbredda digitala utanförskap som utredningen synliggjorde, startade en nationell kampanj som kallas Digidel 2013. Kampanjens mål var att få 500 000 svenskar att börja använda internet innan utgången av år 2013. Vem som helst kunde bidra, företag, organisationer eller privatpersoner, och alla insatser, partners och eldsjälar Digidel_-_logopresenterades på Digidel-kampanjens webbplats www.digidel.se.

Digidel i Västerbotten

Länsbiblioteket i Västerbotten, tillsammans med Länsbildningskonsulenten i Västerbotten, beviljades medel från Internetfonden för att driva projekt med syfte att öka den digitala delaktigheten i Västerbotten.

 

Uppdaterad 23 februari, 2016 kl 11:07 av Pia Brinkfeldt