Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Välkommen åter!

Konferens om kvalitet och bemötande

Väven, Umeå 23-24 mars 2015

Ett bra bemötande kan rädda bristande kunskap, men bra kunskap kan aldrig rädda ett dåligt bemötande

Biblioteken ska präglas av allsidighet, öppenhet och kvalitet, vilket ökar förväntningarna på personalens kompetens och bemötande. Hur skapar vi en miljö och ett utbud som alla kan känna sig inkluderade i? Hur får vi varje besökare att känna sig välkommen åter? Kom och inspireras av goda exempel och intressanta frågeställningar. Konferensen riktar sig till alla som arbetar inom bibliotekssektorn i Norden.

Kostnad
Enskilda medlemmar i Svensk Biblioteksförening: 1 100 kr, övriga 1 500 kr, student- och pensionärsmedlemmar 600 kr.

Anmälan
Konferensen är genomförd.

Måndag 23 mars

10.30     Guidad tur i kulturhuset Väven

(Lunch på egen hand)

12.30     Konferensregistrering

13.00     Välkommen!

Ingegerd Frankki, Umeå stadsbibliotek

13.15     Bemötande@Systembolaget

               Systembolaget är framgångsrikt i sitt arbete med bemötande. Vad kan vi lära av dem?

Calle Rydin, Systembolaget

14.00  Inköpspolicy och jämställdhet på bibliotek – hör det ihop?

Gävle bibliotek har som första kommunbibliotek i Sverige en inköpspolicy för medier som är säkerställd ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Kan arbetet med en inköpspolicy förändra utbudet och verksamheten på biblioteket? I så fall på vilket sätt?

Petra Jonsson, Gävle stadsbibliotek

14.45     Fika

15.15     Stilens munterhet

               Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985.

Annelie Bränström Öhman, Umeå universitet

16.00-   Studiebesök: I Sara Lidmans litterära spår

Följ med litteraturvetare Annelie Bränström Öhman och bildkonstnären Maria Sundström genom konstverket ”Lev!” ett av Europas största glaskonstverk av konstnärsduon FA+. OBS! Begränsat antal platser, anmälan görs i samband med anmälan till konferensen.

19.00     Middag

 

Tisdag 24 mars

8.30        Kvalitetsutveckling genom benchmarking – mystery shopping och rankning

Folkbiblioteken inom EU utgör tillsammans en viktig resurs för demokrati, yttrandefrihet, utbildning, forskning och kultur, men bibliotekens funktioner håller på att förändras. Visionen bakom projektet Library Ranking Europe (LRE) är att bidra till dessa utvecklingsprocesser med medborgaren och kunden som referenspunkt.

Maija Berndtsson, Library Ranking Europe

9.15        Därför behövs normkritiska yrkespersoner och hbt-certifiering

Det är många mekanismer som påverkar hur vi bemöter våra medmänniskor, många av dessa mekanismer är vi inte ens medvetna om. När en yrkesperson utgår från sina egna föreställningar istället för att utgå från människan i mötet, riskerar det bli en krock. Genom att utforska våra normer och förhållningssätt, och bli medvetna om deras nyttiga och skadliga sidor, kan vi också bemöta våra medmänniskor på ett schysstare sätt och bli mer inkluderande i vårt arbete.
Avbrott för fika.

                Khalid Rashid, RFSL

12.00     Lunch

13.00     Brytiga Böcker – normkritiskt metodutvecklingsprojekt för barn och bibliotek

Böcker kan hjälpa oss att formulera komplexa svar på svåra frågor kring identitet och makt. Men vi behöver bli bättre på att förmedla berättelser som alla barn kan känna igen sig i. Projekt Brytiga Böcker vill använda böcker som ett redskap för att motverka diskriminering och bredda den litteratur barn möter så att den bättre speglar omvärlden.

Eva Gustavsson, Rättighetscentrum Västerbotten

13.30    Kvalitetsmodell i praktiken

Regionbibliotek Stockholm har testat KB:s kvalitetsmodell på sagostunden och på det fysiska respektive virtuella referenssamtalet. Hör om arbetsprocessen och resultatet.

Pia Borrman & Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

14.15         Fika

14.45        ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” -En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument

Kartläggningen, som är gjord på uppdrag av Svensk Biblioteksförening, ställer frågor om hur bibliotekspersonal resonerar kring förvärv och annat mediestrategiskt arbete.

Åsa Söderlind & Gullvor Elf, Högskolan i Borås

15.30     Från pärmtopp till hattjakt

Om läsfrämjande arbete med skolbarn i Jakobstad.

Monika Borg-Sunabacka, Stadsbiblioteket i Jakobstad, Finland

16.15       Avslutning

Mikael Sjögren, Umeå universitetsbibliotek

16.30     Guidad tur i kulturhuset Väven

 

Tid:      23-24 mars 2015

Plats: Vävenscenen, Väven, Umeå

Pris:    Enskilda medlemmar i Svensk Biblioteksförening: 1 100 kr. Övriga deltagare: 1 500 kr.

 

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Länsbiblioteket i Västerbotten, Svensk Biblioteksförening, Svensk Biblioteksförening – regionförening Västerbotten, Umeå stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek

Mer information

Pia Brinkfeldt
Telefon: 070-516 57 45
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se

Anita Lindmark
Telefon: 070-549 24 45
anita.lindmark@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 9 mars, 2016 kl 15:25 av Pia Brinkfeldt