Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

VILIV

VILIV – Vuxna i lärande i Västerbotten (regionalt)

Under 2007 finansierade Länsbiblioteket i Västerbotten på prov ett antal databaslicenser genom länsavtal. Det innebar att alla bibliotek i länet fick tillgång till Artikelsök, Mediearkivet, EBSCO med flera databaser, vilket i sin tur innebar att länets invånare fick likvärdig tillgång till information.

Dessa avtal för elektroniska resurser och databaser ställde nya och högre krav på kompetens hos kommunbiblioteken, såväl när det gäller tekniska lösningar som marknadsföring och kunskapsspridning till bibliotekens användare. Med stöd ur EU:s strukturfond Mål 1 Norra Norrland genomförde Länsbiblioteket i Västerbotten projektet ”Vuxna i lärande i Västerbotten”, ett projekt som riktade sig till personal vid kommunbibliotek samt lärcentra i Västerbotten. All personal erbjöds den fortbildning som behövdes för att kunna nyttja den nya tekniken. Fortbildningen genomfördes bland annat genom studiebesök, ett seminarium samt utbildning i de databaser som Länsbiblioteket i Västerbotten tecknat avtal för.

VILIV. Slutrapport.

 

Uppdaterad 13 mars, 2017 kl 15:25 av Jenny Lindmark