Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Biblioteksstatistik

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket är sedan 2011 utsett av regeringen att vara ansvarigt för Sveriges officiella biblioteksstatistik.

På KB:s webbsida hittar man den senaste statistiken över folkbibliotekens verksamhet. All publicerad data går att komma åt som öppna data. Det är denna data som används för verksamhetsrapporterna. Utifrån publicerad data finns möjligheten att ta fram rapporter för biblioteksverksamheten. Dessa verksamhetsrapporter kan tas fram för hela landet, för län, kommuner eller enskilda bibliotek.

Kungliga Bibliotekets biblioteksstatistik

Svensk Biblioteksförening

Svensk Biblioteksförening publicerar lokala och regionala rapporter över folkbiblioteksverksamheten. I rapporterna, som baseras på statistik från Kulturrådet, finns biblioteksstatistiken för landets län och respektive kommuner sammanställda så att man på ett enkelt sätt kan få en överblick av utvecklingen. Alla rapporter hittar du på föreningens webbplats:
Svensk Biblioteksförening

Kulturrådet – Statistik om biblioteken

Kungliga biblioteket ansvarar sedan 2011 för den officiella biblioteksstatistiken. Från och med 2009 års biblioteksstatistik publiceras statistiken för forskningsbiblioteken, folkbiblioteken och sjukhusbiblioteken i samma rapport.

Kulturrådets webbplats kan du läsa analysen, studera diagrammen och ladda ner filerna med 5-årsöversikter.

Övrig statistik

Statistik över folkbibliotekens utlån länsvis hittar du på Statistiska Centralbyråns webbsida (SCB). Här finns också statistik över forskningsbiblioteken.
SCB:s webbsida

Uppdaterad 5 april, 2016 kl 14:52 av Pia Brinkfeldt