Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Litteraturutveckling i Västerbotten

Bilden av Västerbotten som litterärt län, både nationellt och internationellt, har sin grund hos våra författare. Den litterära traditionen ska värnas och byggas vidare på, så att nya författarskap kan växa fram i länet. En god tillgång på regionala författare skapar goda förutsättningar för att utveckla formerna för att stimulera till läsande och skrivande.

Länsbiblioteket i Västerbotten arbetar särskilt för:

• att stärka och framhålla litteraturen som konstform

• att tillskapa en funktion som litteraturutvecklare

• att synliggöra och tillgängliggöra litteratur och författare med anknytning till Västerbotten, och stödja biblioteken i att utveckla samarbete med författare

• att initiera samarbeten kring workshops, skrivarkurser, skrivarläger och metoder för ett skrivpedagogiskt arbete.

Sedan 170131 är det treåriga projektet Det litterära Västerbotten avslutat.

Fr o m 170901 finns det en bibliotekskonsulent med inriktning mot litteraturfrämjande.

Kontakt

Carl Axel Gyllenram

Bibliotekskonsulent/litteraturfrämjare
070-258 57 26
carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 16 januari, 2018 kl 11:25 av Pia Brinkfeldt