Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Lokala inläsningar av Västerbottenslitteratur

Alltsedan 1985 har lokala inläsningar framställts som kassettböcker av Länsbiblioteket i Västerbotten i samarbete med Umeå stadsbibliotek. Såväl skön- som facklitteratur med anknytning till vårt län har lästs in. Det rör sig alltså om titlar som Myndigheten för tillgängliga medier (MTM, tidigare TPB) beslutat att ej läsa in då man ansett att titlarna ej har allmänintresse.

Länsbiblioteket I Västerbotten har sedan 2007 arbetat med att se över detta lokala material och ta beslut om vilka titlar som kan föras över till daisyformat och detta arbete är nu slutfört.

När vi gjort vårt urval har vi vägt samman följande kriterier: kvaliteten på ljudet, röster som uppskattats av talbokslåntagarna, samt om titlarna har ett stort allmänintresse för vårt län.

Lokala talboksinläsningar – Västerbotten

De titlar som hittills överförts finns i MTM:s katalog – Legimus. Skriv Länsbiblioteket i Västerbotten i sökrutan så kommer titlarna upp.

Uppdaterad 22 februari, 2016 kl 14:03 av Pia Brinkfeldt