Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Övre Norrland i litteraturen

Litteratur om Västerbotten fram till 1950 finns förtecknad i Erik Marklunds bibliografi Övre Norrland i litteraturen (1963 & 1966) och för 1950-talet i Gustav Lundblads bibliograf i Litteratur om Övre Norrland 1951 – 1960 (1991). En del av materialet i dessa två bibliografier har överförts till Bothnica i Libris.

Referenser till litteratur om Västerbotten publicerad efter 1960 har registrerats i databasen till och med år 2000 (framförallt tidskrifter).

Länsbiblioteket i Västerbotten har, tillsammans med Forskningsarkivet vid Umeå universitet, digitaliserat Erik Marklunds bibliografi. Arbetet har genomförts med tillstånd av upphovsrättsinnehavarna.

Marklund, Övre Norrland i litteraturen

Marklund, Övre Norrland i Litteraturen. Register

Lundblad, Litteratur om Övre Norrland

Uppdaterad 22 februari, 2016 kl 14:17 av Pia Brinkfeldt