Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Digital delaktighet och kompetens

Digital delaktighet och kompetens är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Digitaliseringen av samhället berör alla som lever i det. Biblioteken, som arena för fri tillgång till information, kunskap och kultur för alla utifrån den enskildes behov, har att förhålla sig till och verka utifrån det digitaliserade samhällets möjligheter. Deras roll för att inkludera och bidra till ökad digital delaktighet och kompetens är ytterst betydelsefull.

Länsbiblioteket i Västerbotten arbetar särskilt för

• Att bidra till att skapa hållbara strukturer för samverkan kring digital delaktighet och kompetens mellan bibliotek och andra aktörer.

• Att synliggöra bibliotekens roll för ett digitalt delaktigt och kompetent län.

• Att bidra till att bibliotekspersonalens kompetens kring informationsteknik samt medie- och informationskunnighet ökar.

• Att skapa förutsättningar för biblioteksverksamheter i länet att ta tillvara den digitala utvecklingens möjligheter i sin verksamhet.

Pågående insatser

Med stöd från Tillväxtverkets Regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten samt Lycksele, Storuman och Åsele driver vi projektet Digitala servicecenter Västerbotten 2017–2019.

Bibliotekspersonal i Västerbotten är välkomna att ingå i ett regionalt MIK-nätverk som fokuserar på frågor kring bibliotekens arbete med medie- och informationskunnighet för vuxna. Anmälan till nätverket görs via e-post till mik_vasterbotten+subscribe@googlegroups.com

Kungliga biblioteket har under 2018-2020 ett uppdrag att ”nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning.” Satsningen heter Digitalt först: användaren i fokus.

 

För mer information, kontakta

Pia Brinkfeldt
Telefon: 070 – 516 57 45
E-post:  pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se

Ytterligare läsning

Svenskarna och internet 2018

Digital agenda för Västerbotten

IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige

 

 

Uppdaterad 26 oktober, 2018 kl 14:59 av Pia Brinkfeldt