Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Asylsökande och bibliotek

För människor på flykt är biblioteken en given referenspunkt. Vilken roll spelar biblioteken för dessa människor, hur kan vi arbeta för att ge asylsökande ett bra mottagande och tillgodose behoven av information och litteratur?

Här har vi samlat några exempel från länet och landet kring biblioteksverksamhet riktad till asylsökande:

  • Nya regler och rutiner som underlättar för människor utan legitimation eller fast bostadsadress att få lånekort.
  • Kommunala datorer placeras ut på asylboenden för att ge tillgång till språkdatabaser
  • Öppettider justeras på de filialer som ligger närmaste asylboenden för att skapa utrymme för de nyanlända att nyttja bibliotekets resurser.
  • Bokbussarnas turer och rutter anpassas för att kunna köra till asylboenden.
  • Utbud av böcker på andra språk utökas och skyltning/service kring detta förstärks.
  • Böcker på andra språk placeras ut på asylboenden, bibliotekspersonalen besöker och arrangerar aktiviteter även utanför biblioteket.
  • Språkkaféer, läxhjälp, bokcirklar och sagostunder på olika språk arrangeras, ofta tillsammans med studieförbund och frivilligorganisationer.
  • Samarbeten med ungdomar med annat modersmål som lotsar och hjälper besökarna i biblioteket.
  • Information om biblioteket översätts och distribueras som foldrar och information på webben.

På uppdrag av Regionbibliotek Stockholm har Miklo under hösten 2015 genomfört en studie för att identifiera hur bibliotek kan utveckla sin service för asylsökande i Stockholms län. Rapporten Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället bygger på intervjuer med asylsökande och bibliotekspersonal.


Mer information kring asyl och svenska samhället

Goda råd till dig som söker asyl i Sverige
Broschyr uppdaterad 2015, finns på flera språk.
Information Sverige
Flerspråkig webbplats för nyanlända. Innehåller information om exempelvis bostad, vård, skola och arbetsmarknad.

Uppdaterad 11 december, 2015 kl 11:42 av Pia Brinkfeldt