Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Länsbiblioteket i Västerbotten

Länsbiblioteket i Västerbotten har länet som arbetsfält och ingår i det nationella biblioteksnätverket. Vi arbetar för att främja utveckling, samarbete och kvalitet i länets folkbiblioteksverksamheter och för att stärka bibliotekens roll som en kraft för demokrati, delaktighet och mångfald. Länsbiblioteket i Västerbotten har också ett litteratur- och läsfrämjande uppdrag, samt ansvar för länets tre sjukhusbibliotek.

LBinsta  lbtwitter  lbfacebook

Prenumerera på nyhetsbrev

Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016–2019

Uppdaterad 17 mars, 2018 kl 7:06 av Pia Brinkfeldt

Inspirationsträff – läsfrämjande för vuxna och unga vuxna

Folbiblioteken i länet arbetar ofta i ett läsfrämjande syfte. När det kommer till vad läsfrämjande är arbete innefattar, handlar det generellt om att få fler människor i läsning. Det kan handla om bokcirklar, läsande förebilder, utställningar mm. Umeå kommuns folkbibliotek har en tvärgrupp som arbetar med bland annat fortbildning inom det läsfrämjande arbetet på biblioteken. […]

© Fotograf Göran Strand

Nationella minoriteter och urfolket samerna

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt urfolket samerna. Nationella minoriteter och urfolket samerna har historiskt varit osynliggjorda, både avseende språket och kulturen. Regeringen beslutade 2016 att tillsätta en särskild utredning för en stärkt minoritetspolitik. Det är mycket som behöver göras och vi börjar med att se, lyssna och lära!

Här är årets boktips i Västerbotten 2017

Ängeln i posthuset av Hjoggböleförfattaren Anita Salomonsson har utsetts till årets boktips i Västerbotten 2017. Det var på Bokcafé Pilgatan i Umeå under torsdagen som vinnaren tillkännagavs. Genom webbsidan www.vasterbottenlaser.se har ett drygt tusental länsbor röstat fram sin favoritbok för 2017. Under omröstningen har det funnits möjlighet att rösta på 6 olika titlar, inlämnade av […]

härlitt 2.0

Ett litterärt after work med författarbesök och nylansering av appen härlitt inleder veckan den 9 oktober. Länsbiblioteket i Västerbotten, ABF Västerbotten och Umeå kommun bjuder in till en kväll på Väven med inspiration och litterära samtal.

Nätverksdagar för barn-ung-skolbibliotekarier i juni

Program och inbjudan till länets alla barn-, ung- och skolbibliotekariers (BUS) fortbildningsdagar den 7-8 juni Våra dagar tillsammans kommer att handla om bland annat barn och ungas medievardag, medie- och informationskunnighet (bland annat datalogiskt tänkande och programmering), likabehandling på folkbibliotek och vilken fråga det var vi ställde på svaret ‘normkritik’? Läs mer i länken, hjärtligt välkomna! Program och anmälan

Suddigt landskap med fjällbäck och fjäll i bakgrunden. I förgrunden syns texten Projektstart: Digitala Servicecenter Västerbotten

Digital jämlikhet i Västerbotten

Den 4:e maj startar projektet Digitala Servicecenter Västerbotten med en spännande invigningsdag i Lycksele. Projektet riktar sig till personer i Västerbottens inland som befinner sig i ett digitalt utanförskap och målet är såklart att inkludera fler i det digitala samhället.