Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Länsbiblioteket i Västerbotten

Länsbiblioteket i Västerbotten har länet som arbetsfält och ingår i det nationella biblioteksnätverket. Vi arbetar för att främja utveckling, samarbete och kvalitet i länets folkbiblioteksverksamheter och för att stärka bibliotekens roll som en kraft för demokrati, delaktighet och mångfald. Länsbiblioteket i Västerbotten har också ett litteratur- och läsfrämjande uppdrag, samt ansvar för länets tre sjukhusbibliotek.

LBinsta  lbtwitter  lbfacebook

Prenumerera på nyhetsbrev

Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016–2019

Uppdaterad 10 januari, 2017 kl 21:05 av Pia Brinkfeldt

Bli en viralgranskare!

Jack Werner är journalisten som i december 2013 fick idén till den källkritiska satsningen Viralgranskaren. 2014 fick han Stora journalistpriset för detta arbete samt utsågs till årets folkbildare.

2016-11-14 Bibliotekarien är död! Länge leve bibliotekarien!

“Bibliotekarierollen blir allt mer mångfacetterad. Det krävs specialistkunskaper samtidigt som bibliotekarier behöver en pågående kompetensutveckling i takt med den snabba medieutvecklingen /…/ Hela branschen uttrycker svårigheter att rekrytera bibliotekarier med rätt kompetens “ ur Lägesrapport i maj 2016. Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrategi, kapitel 6 Med avstamp i den nationella biblioteksstrategin bjuder vi […]

Sommar på Skellefteå sjukhusbibliotek

Även i år visas landstingspersonalens konst – VLL:s sommarsalong – digitalt på Skellefteå lasarett. Oftast på sjukhusbiblioteket men ibland i centralhallen. Böcker lånas ut med extra lång lånetid, förutom de allra, allra mest efterfrågade. Mer information finns i bifogat program till vänster. Patienter, anhöriga, personal och alla andra intresserade är välkomna. Trevlig sommar!