Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Länsbiblioteket i Västerbotten

Länsbiblioteket i Västerbotten har länet som arbetsfält och ingår i det nationella biblioteksnätverket. Vi arbetar för att främja utveckling, samarbete och kvalitet i länets folkbiblioteksverksamheter och för att stärka bibliotekens roll som en kraft för demokrati, delaktighet och mångfald. Länsbiblioteket i Västerbotten har också ett litteratur- och läsfrämjande uppdrag, samt ansvar för länets tre sjukhusbibliotek.

LBinsta  lbtwitter  lbfacebook

Prenumerera på nyhetsbrev

Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016–2019

Uppdaterad 17 mars, 2018 kl 7:06 av Pia Brinkfeldt

Bokcirkel – testa en digital!

Lä(n)sCirkeln är ett länsöverskridande läsprojekt mellan Länsbiblioteket i Västerbotten och Region Västernorrland. Projektet vänder sig till bibliotekspersonal i norra Sverige. Syftet är att vi, genom att tillsammans läsa och diskutera litteratur av olika slag, ökar vår kunskap om litteratur och kompetens i att diskutera litteratur. Samtidigt ökar vi också vår digitala kompetens genom att använda verktyg som […]

Inspirationsträff – läsfrämjande för vuxna och unga vuxna

Folbiblioteken i länet arbetar ofta i ett läsfrämjande syfte. När det kommer till vad läsfrämjande är arbete innefattar, handlar det generellt om att få fler människor i läsning. Det kan handla om bokcirklar, läsande förebilder, utställningar mm. Umeå kommuns folkbibliotek har en tvärgrupp som arbetar med bland annat fortbildning inom det läsfrämjande arbetet på biblioteken. […]

© Fotograf Göran Strand

Nationella minoriteter och urfolket samerna

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt urfolket samerna. Nationella minoriteter och urfolket samerna har historiskt varit osynliggjorda, både avseende språket och kulturen. Regeringen beslutade 2016 att tillsätta en särskild utredning för en stärkt minoritetspolitik. Det är mycket som behöver göras och vi börjar med att se, lyssna och lära!