Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Mål och aktiviteter

Projektmålet är att ”Utveckla Västerbottens litterära infrastruktur så att det blir lättare att bli och vara författare i Västerbotten, och därmed stärka litteraturen som konstform”, ett mål som om det nås kommer att leda till att det blir fler verksamma författare i Västerbotten, och fler litterära verk som publiceras. Detta gynnar konstarten litteratur och dess professionella utövare, som ofta lever under ganska knappa omständigheter. Vi ser ett stort behov av att denna yrkesgrupp kan få understöd av en mycket stark litterär infrastruktur, en infrastruktur som delvis finns i idag i regionen, men som behöver utvecklas betydligt för att den litterära traditionen i Västerbotten, traditionen av berättande, skrivande och författande människor, ska finnas kvar även i en framtid.

Det litterära Västerbotten – projektet har delmål och aktiviteter som fördelas inom följande områden:

  • Samordning och samverkan
  • Den litterära traditionen och regionala förutsättningar
  • Biblioteken och det lokala kulturlivet
  • Skrivarkurser/utbildningar
  • Nätverk
  • Manushjälp och mentorskap
  • Publicering
  • Scen och marknadsföring

Läs vidare i Projektplan för Det litterära Västerbotten – projektet


Det litterära Västerbotten – projektet
 är treårigt och finansieras av Kulturrådet, Region Västerbotten och Länsbiblioteket i Västerbotten. Projektet inleddes 2013-05-01.

Uppdaterad 22 februari, 2016 kl 14:08 av Pia Brinkfeldt