Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Mobila metoder

Projektet utvecklar och testar metoder för hur den mobila tekniken kan användas läsfrämjande samt i bibliotekens referensarbete och verksamhet.

Genom innovationsverkstäder blir bibliotekens personal, användare och också icke-användare delaktiga i att identifiera och utveckla mobila metoder i bibliotekens verksamhet, såväl i som utanför de fysiska och digitala rummen. Den första innovationsverkstaden genomfördes under Marskonferensen och fokuserade på Augmented Reality.

Efter genomförandet har projektet bidragit till:

  • att utveckla metoder för läsfrämjande med mobilen som verktyg
  • att utveckla metoder för att använda härlitt i syfte att arbeta läsfrämjande samt för att nå nya användargrupper
  • ökad kompetens hos bibliotekspersonal i länet att arbeta med ny och mobil teknik i sin publika verksamhet
  • ökad kompetens hos bibliotekspersonal i länet att arbeta med metoder för idégenerering, innovationer och användarcentrerad verksamhetsutveckling
  • ökad kvalitet och mervärde i bibliotekens e-tjänster

 

Projektet pågår under 2018 med stöd från Svensk biblioteksförening.

 

Kontakt

Johan Sundlöf, projektledare
johan.sundlof@regionvasterbotten.se

 

Uppdaterad 9 maj, 2018 kl 14:55 av Pia Brinkfeldt