Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Levande litteratur med app för mobilen

– Vem författaren är och den litterära platsen ger ett mervärde till läsningen och kan även locka besökare till Västerbotten, säger Pia Brinkfeldt, samordnare vid Länsbiblioteket, Region Västerbotten.
Länsbiblioteket startar en förstudie om vad en mobil app skulle kunna innehålla och en prototyp ska tas fram. Avsikten är att berätta mer om författaren och bokens litterära platser.

– Vem författaren är och den litterära platsen ger ett mervärde till läsningen och kan även locka besökare till Västerbotten, säger Pia Brinkfeldt, samordnare vid Länsbiblioteket, Region Västerbotten.

Länsbiblioteket startar en förstudie om vad en mobil app skulle kunna innehålla och en prototyp ska tas fram. Avsikten är att berätta mer om författaren, bokens litterära platser, analys om texten och romanens kontext. I ett första steg ska redan framtaget material användas och samtidigt lägga till fler författare, såväl unga, som gamla och nya som okända.
Appen blir ett levande media som kan förändras i takt med förändringar inom det västerbottniska litterära landskapet.

Författare med starka band till Västerbotten
Pia Brinkfeldt
 berättar om Västerbotten som ett län med en väl förankrad och framstående litterär tradition, med stora författare som alla har starka band till sitt län och sin hembygd. Västerbotten som plats är viktig för dessa författarskap. Under åren har olika tryckta foldrar, guider och författarskyltar med koppling till författaren och platsen producerats i olika projekt och av olika aktörer i länet, inte minst Länsbiblioteket i Västerbotten.
– I appen utgår läsaren från antingen en författare, en titel, eller platsen man befinner sig på. Man kan läsa, lyssna och titta samtidigt, uppleva litteraturen på nya sätt, säger Pia Brinkfeldt.

Information direkt på platsen
Förutom att fördjupa sig i författarskapen i ett tillgängligt mobilt format genom författarpresentationer och genom att uppleva miljöer som påverkat dessa, kan läsaren också med teknikens möjligheter få del av berättelser runt sig.
– Var är jag just nu, vilka berättelser kretsar kring platsen jag befinner mig på eller i närheten av? Vilka avgörande händelser i litteraturen har inträffat här?

Nyskapande innehåll
Projektet/förstudien ger möjlighet att samla olika kompetenser för att tillsammans experimentera och tänka nytt.
Tekniken är inte nyskapande i sig, men när den möter berättelserna och författarna skapas nya förutsättningar för den litterära upplevelsen. Ljud, bild, text och geografisk plats kan via appen samverka och ge mervärde till litteraturen. Skapa nyfikenhet och testa nya former för att väcka intresse för läsning.

För mer information
Pia Brinkfeldt, samordnare vid Länsbiblioteket, Region Västerbotten, pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se, 070 516 57 45

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut
21 augusti, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer