Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Minskat anslag till den regionala kulturen upprör

Kulturrådet minskar stödet till regional kultur med 1,5 procent enligt förslag från staten.
– Det är mycket olyckligt att staten drar ner på den regionala kulturen, säger Nina Björby, (S), ordförande för kulturberedningen vid Region Västerbotten.

Kulturrådet minskar stödet till regional kultur med 1,5 procent enligt förslag från staten. – Det är mycket olyckligt att staten drar ner på den regionala kulturen, säger Nina Björby, (S), ordförande för kulturberedningen vid Region Västerbotten.

Alla län utom Stockholms ingår i kultursamverkansmodellen. Kulturrådet har regeringens uppdrag att företräda staten vad gäller fördelning av statsbidrag. Inför beslutet samråder Kulturrådet med Samverkansrådet.  Kulturrådet fördelar cirka 1,2 miljarder kronor i stöd till regionernas kultur. Inför 2015 har anslaget minskats med cirka 10 miljoner kronor. Västerbotten tilldelas 76 089 000 kronor för 2015. Det är en minskning med 1,5 procent jämfört med 2014, vilket är densamma för samtliga län som ingår i samverkansmodellen.

– Att välja att göra en nedskärning inom samverkansmodellen, drabbar till syvende och sist kulturverksamheterna i länen, precis som vi befarade när beslut om minskat anslag för området kom innan jul. Vad minskningen kommer att betyda för respektive verksamhet är för tidigt att säga och det behandlar vi nu. Det är extra tråkigt då vi haft en sådan skjuts på kulturen och fina samarbeten under kulturhuvudstadsåret, säger Nina Björby.

Det sker även förändringar som rör pensionssystemet inom scenkonstområdet. Sedan årsskiftet är den så kallade PISA-förordningen avskaffad för att ersättas av ett pensionssystem som regleras via kollektivavtal. Förändringen medför att cirka 60 miljoner kronor frigörs för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet för 2015, varav Kulturrådet disponerar 40 miljoner kronor.

– Givetvis välkomnar vi att det nya pensionssystemet äntligen har nått i mål. Det är emellertid fortfarande ett faktum att vi får sänkta statliga medel till de regionala kulturverksamheter som ingår i samverkansmodellen och det vi kan läsa utifrån underlaget visar tyvärr att man från statligt håll nu går in och detaljstyr vissa delar av anslaget inom scenkonstområdet, säger Nina Björby.

Läs kulturrådets pressmeddelande om stödet till regional kultur: http://www.kulturradet.se/sv/nyheter/2015/regional_kulturverksamhet/

 

För mer information:

Nina Björby, (S), Ordförande för kulturberedningen, Region Västerbotten

+46(0)70-627 49 96

Ola Kellgren, Regionkulturchef, Region Västerbotten

+46 (0)70 54 31 657

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
2 februari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer