NYHETER 2023-01-13

Möt projektledaren för Småprat - Bokstart i Västerbotten

Småprat i Västerbotten är samlingsnamnet på språkutvecklingsinsatser kopplade till folkbibliotek och barnhälsovård på regional nivå i länet. Möt projektledare Frida Värnlund.

Hej Frida, vem är du?

Frida Värnlund heter jag. Jag är tvåbarnsmamma och legitimerad logoped. Tycker om natur, friluftsliv och att cykla! Jag kommer ursprungligen från Lycksele och har nu efter 10 år flyttat hemåt till Umeå med min familj.

Vad har du gjort tidigare?

Jag har tidigare arbetat kliniskt som logoped. Mitt första jobb var på Logopedmottagning i Uppsala och nu senast som logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Dalarna.

Vad ser du fram emot att göra i projektet och i Västerbotten regionalt?

Det ska bli så roligt att vara en del av Bokstartsprojektet Småprat! Ser mycket fram emot samverkan med våra mottagare i regionen och att tillsammans arbeta vidare och starta upp aktiviteterna för första året.

 

Om Småprat

Småprat i Västerbotten är både ett regionalt arbete kring barns språkutveckling och ett regionalt Bokstartsprojekt med medel från Kulturrådet.

Samverkan sker i dagsläget mellan Regionbibliotek Västerbotten, Mödra- och barnhälsovårdsenheten inom Region Västerbotten och logopedmottagningen på Norrlands universitetssjukhus, samt med enskilda kommuner i Västerbotten.

Syftet är att underlätta samverkan för de professionella i länet med uppdrag just kring små barns språkutveckling. Detta arbete består till exempel av gemensam fortbildning, nätverksträffar och gemensamt materiel att använda i mötet med barnen och deras familjer.

 

Om projektet Småprat - Bokstart i Västerbotten

Det regionala projektet sorterar under Regionbibliotek Västerbotten, med kärt och benäget bistånd från Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård, Alva kultur och Logopedmottagningen på Norrlands universitetssjukhus (alla Region Västerbotten).

Samverkanspartner är dessutom den kommunala öppna förskolan i Skellefteå och målgrupper finns i kommunerna i Västerbotten med både löpande Bokstartsprojekt/Språknätverk (Vindeln, Umeå, Vilhelmina), avslutade projekt (Nordmaling, Bjurholm) och kommuner med ambition att söka eget Bokstartsprojekt.

Mottagare är i första hand professionella i länet som har uppdrag kring små barns språkutveckling. Det kan vara barnbibliotekarier, logopeder, BHV-sjuksköterskor, förskolepedagoger m fl. I nästa steg är det förstås de små barnens föräldrar som arbetet ska nå.

Småprat-webben

 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan