Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny bibliotekslag från 1 januari 2014

Under torsdagen den 24 oktober sa Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny bibliotekslag.

Under torsdagen den 24 oktober sa Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny bibliotekslag.

Bland annat ska bibliotekens betydelse för att främja litteraturens ställning bli tydligare. Biblioteken får också ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper av besökare. En sådan grupp är barn och ungdomar. De kommunala biblioteken får i uppdrag att särskilt prioritera barn och unga för att främja språkutvecklingen och stimulera till läsning.

Det ska även i fortsättningen vara gratis att låna böcker på bibliotek. Detta ska gälla både tryckta böcker och e-böcker. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Källa: www.riksdagen.se

Skrivningen i lagen som berör Länsbiblioteket i Västerbottens arbete med regional biblioteksutveckling har ändrats något:

Nuvarande formulering:
§4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.

Ny formulering;
§11 Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Den nya lagen gäller från den 1 januari 2014.

Läs mer på Sveriges Riksdags webbplats.

Skriv ut

25 oktober, 2013 |
Pia Brinkfeldt
Pia Brinkfeldt

Kommentarer