Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

– Människor och samhällen riskerar att bli lite tystare, säger Nina Björby och dagens besked om minskade statliga anslag till regional kultur.

Lyssna

Ny kulturplan 2016-2019

Vid Region Västerbottens förbundsfullmäktige antog en ny Regional kulturplan för 2016-2019.

Vid Region Västerbottens förbundsfullmäktige antog en ny Regional kulturplan för 2016-2019 den 3 december.

Ett enhälligt förbundsfullmäktige antog den nya kulturplanen för 2016-2019.

Planen skiljer sig från tidigare plan genom att ha ett tydligare fokus på jämställdhet, normkritik och tillgänglighet. Kulturplanen är en beskrivning av länets regionala kulturverksamheter och prioriteringar inom respektive verksamhetsområde samt en beskrivning av länets kulturpolitiskt prioriterade insatsområden. De regionala kulturpolitiska målen och insatsområdena har formulerats mot bakgrund av den nationella kulturpolitiken och utifrån regionala behov och utmaningar som framkommit i samband kommundialoger och övriga samrådsmöten, i remissvaren till ny kulturplan samt ägardirektiven och de regionala kulturverksamheternas utvecklingsområden.

-Kulturens kraft och roll är viktig för länets utveckling, sa Nina Björby (S), ordförande i Region Västerbottens kulturberedning. Vi behöver spets, bredd och djup, vilket den nya kulturplanen ger. Den ger oss också bättre förutsättningar i jobbet med att tillgängliggöra kulturen.

Kulturplanen verkställs genom en modell där Region Västerbotten ges möjlighet att ta ansvar för att fördela statsbidraget till de regionala kulturverksamheterna.

Den antagna kulturplanen bifogas till vänster (ny korrektur kommer inom kort).

För mer information:

Nina Björby (S)

Kulturberedningen ordförande vid Region Västerbotten

070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut
3 december, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer