Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nya pengar till Västerbottens kultur

– Jag är mycket nöjd för vi har fått god utdelning av länets ansökningar om utvecklingsbidrag för 2012, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

– Jag är mycket nöjd för vi har fått god utdelning av länets ansökningar om utvecklingsbidrag för 2012, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.
För Västerbottens län innebär det en förstärkning på nära 4,5 miljoner för kultursatsningar 2012.

De institutioner i länet som beviljats utvecklingsmedel för 2012 är, förutom Region Västerbotten, NorrlandsOperan AB, Västerbottens museum AB, Västerbottensteatern AB samt NMD. Varje institution har lämnat in separata ansökningar och från och med 2012 är Region Västerbotten samverkanspart med Kulturrådet i fördelningen av statliga medel. Se den beslutade fördelningen här nedan.

Region Västerbotten har fått medel för att själv driva två olika projekt som handlar om att stärka hela länets kulturliv.
– Två jätteviktiga projekt som handlar om internationella utbyten och ungdomars delaktighet i kulturlivet, berättar Nina Björby.

Genom Interkulturell kompetens ska Region Västerbotten arbeta för att främja internationella utbyten i det regionala kulturlivet inför, under och efter kulturhuvudstadsåret 2014. Projektet får 800 000 kronor för det första av tre år.
Infrastruktur för ung kultur, handlar om att forma modeller för hur länets unga på ett aktivt sätt kan delta i utformandet av länets kulturliv. Projektet får600 000 kronor, också det för det första året av tre.

Se pressmeddelande från Kulturrådet:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kulturradet/pressrelease/view/kulturraadet-stoedjer-nyskapande-projekt-och-konstnaerlig-foernyelse-748624

Se fördelning av medel till övriga län som ingår i Samverkansmodellen:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Fordelning-av-utvecklingsbidrag-till-regioner-och-landsting-samt-regionala-och-lokala-museer-teater–dans–och-musikinstitutioner-2012-vilka-ingar-i-kultursamverkansmodellen/

För mer information:
Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten,nina.bjorby@regionvasterbotten.se, 070 627 49 96
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten,ola.kellgren@regionvasterbotten.se, 070 543 16 57

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Beslutad fördelning av statliga utvecklingsbidrag för Västerbotten
Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD), FUNK (Funktionsnedsattas tillgänglighet till scenkonst), 80 000 Fördelas genom Region Västerbotten mellan de fyra nordliga länen.
Norrlandsoperan AB, MADE-Festivalen 2012, 500 000
Norrlandsoperan AB, River Stories, 1 000 000
Region Västerbotten, Interkulturell kompetens och dialog inför, under och efter 2014, 800 000
Region Västerbotten, Infrastruktur för ung kultur, 600 000
Västerbottens museum, Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi år 3,500 000
Västerbottens museum, Rock Art in Sápmi, 450 000
Västerbottensteatern AB, Västerbottensteatern – Europas ledande berättarteater, 400 000

Skriv ut

11 april, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer