Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Över hundra aktörer skapar gemensamt program till nytt kulturpolitiskt konvent

Idag inleds Folk och Kultur – ett nytänkande kulturpolitiskt konvent för Sveriges konst och kultur, där innehållet skapas tillsammans med aktörerna. Konventet bygger på gränsöverskridande samverkan, nytänkande och kulturens roll i ett hållbart och inkluderande samhälle. Folk och Kultur pågår mellan 7 – 10 februari i Munktellstaden, Eskilstuna.

– Idén till ett Folk och Kultur föddes för två år sedan och äntligen drar det igång! Tillsammans skapar vi en arena, en mötesplats för det breda samtalet över sektorsgränser, där konsten och kulturen är grunden för själva samtalet säger Nina Björby (s) Kulturberedningens ordförande, tillika Ordförande Regional Musik i Sverige.

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige, där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner.

Mellan 7 – 10 februari 2018 äger det första konventet rum, i Munktellstaden, Eskilstuna. Programmet för dagarna bjuder på samtal, debatter och seminarier blandat med professionella konstnärliga föreställningar och ett konst- och kulturutbud från hela Sverige.

– Det är fantastiskt vilket gensvar vi har fått till detta första konvent. Och hur vi tillsammans med över hundra olika aktörer har byggt upp programmet och innehållet, säger Björby.

Konventet är en mötesplats för diskussion och nytänkande, med utrymme för inspiration, upplevelse och lärande med fokus på kulturens roll som motor i ett samhälle som både är hållbart och inkluderande.

Fri konst och kultur är en av hörnstenarna i ett öppet och demokratiskt samhälle. Därmed behövs också en aktiv kulturpolitik, mer resurser och ännu bättre kunskap om kulturens roll för samhällsutvecklingen – förhoppnings bidrar Folk och Kultur långsiktigt till just detta.

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

http://www.folkochkultur.se

För mer information

Nina Björby (s) Kulturberedningens ordförande samt Ordförande Regional Musik i Sverige

070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, kommunikatör, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut
7 februari, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer