Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbottens kulturstipendier

Till stöd och uppmuntran för konstnärlig utveckling delar Region Västerbotten varje år ut fyra kulturstipendier och ett bildkonststipendium.

Till stöd och uppmuntran för konstnärlig utveckling delar Region Västerbotten varje år ut fyra kulturstipendier och ett bildkonststipendium.

Stipendierna riktar sig till kulturskapare i Västerbotten och är avsedda att möjliggöra exempelvis konstnärlig vidareutbildning, en studie-/ inspirationsresa eller en tids oavbrutet konstnärligt arbete. Däremot är stipendierna inte avsedda för grundläggande studier eller för studier vid en högskola.

Kulturstipendierna är tänkta för kulturskapare inom litteratur, musik, teater, dans, film, bildkonst, konsthantverk, design och andra jämförbara områden. Högst fyra målinriktade stipendier delas ut om vardera lägst 25 000 kronor.

Bildkonststipendiet är ett målinriktat stipendium och omfattar högst 50 000 kronor. Den som söker detta stipendium kan även söka något av de andra kulturstipendierna.

Ansökan

Ansökan ska göras på särskild blankett och vara Region Västerbotten tillhanda senast 31 maj 2011.

Ansökningsblanketter hämtas på Region Västerbottens webbplats www.regionvasterbotten.se/kultur

Kontakt och frågor

Upplysningar lämnas av Bella Lawson, Region Västerbotten
tel. 090-16 57 98 eller 070-676 72 73
bella.lawson@regionvasterbotten.se

Skriv ut

25 mars, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer