Ungdomsorganisationer

Ett 20-tal ungdomsdistriktsorganisationer får verksamhetsbidrag från Region Västerbotten. Bidraget regleras genom fastställda villkor.

Ungdomsorganisationernas verksamhetsbidrag består av ett grund- och medlemsbidrag och grundar sig på de antal medlemmar organisationen hade den 31 december föregående år. Verksamhetsbidraget ska användas, förutom till kvalitets- och utvecklingsarbete inklusive ledarutbildning, också till att underlätta samordning, kontakt och information lokalavdelningarna emellan. Ansökan om verksamhetsbidrag ska ha inkommit till Region Västerbotten senast den 15 april varje år.

Andra bidrag att söka

Ungdomsorganisationerna kan också söka utvecklings- och stimulansbidrag. Utvecklingsbidraget kan sökas för t.ex. utveckling av lägerverksamhet, ledarskapsutveckling, föreningskunskap och utveckling av arrangörsskap. Stimulansbidraget bygger på samverkan och har som målsättning att öka samarbetet och kontaktytorna kring ung kultur i länet.

OBSERVERA: Allt material ska skickas in digitalt, e-post: regionen@regionvasterbotten.se

Blanketter

Ungdomsdistrikten ansökan 2022

Ansökan, bilaga 1

Ansökan, bilaga 2

Mål och villkor, ungdomsdistrikt

 

Håkan Sandström Kulturstrateg
E-post
hakan.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 36