Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Handlingsplan kulturella och kreativa näringar 2011-2015

Hur kan Västerbottens unika förutsättningar kopplas ihop med de globala trender
som finns inom de kulturella och kreativa näringarna?

Industrisamhället står inför stora strukturella förändringar och en ny kreativ näring är på framväxt. Förutsättningarna ser annorlunda ut där fasta kontorsplatser och stämpelklockor inte längre styr arbetstiden utan där en ny generation kreativa människor väljer att arbeta var och när de själva vill. Arbetsvillkoren ser därmed annorlunda ut vilket även har påverkat framväxten av en ny affärslogik där tillväxt och avkastning inte längre står som de främsta målen med företagandet.

Det finns en stark drivkraft inom de kreativa och kulturella näringarna att söka andra värden än de ekonomiska, vilket påverkar hur man uppfattar en region som attraktiv, och var man väljer att bosätta sig. Här kan Västerbotten med sina unika förutsättningar utmärka sig som ett bra alternativ. De kulturella och kreativa näringarna präglas av en stor rörlighet, det är ett frilanssamhälle, där den kreativa kompetensen är råvaran, dvs. det är ett intellektuellt kapital som lätt kan flyttas med personen. Nya kontor växer fram på kaféer eller i kontorskollektiv. Rörligheten ställer krav på bra infrastruktur inte bara ur traditionell mening utan också ur helt nya perspektiv.

För att lyckas med denna omställning är det avgörande att se hur de strukturella system som vi har byggt upp kring industrisamhällets förutsättningar, kan anpassas efter de nya förutsättningar som gäller inom den kulturella och kreativa näringen. Det är också av stor vikt att hitta sätt för de traditionella näringarna och de kreativa näringarna att mötas. Hur kan dessa olika sektorer dra nytta av varandra?

De kulturella och kreativa näringarna ligger i gränslandet mellan de kulturella och företagsekonomiska sektorerna. Det skapar ofta debatt och problematik kring frågeställningar som lönsamhet, massproduktion, tillväxt med mera. De kulturella värdena ställs mot de ekonomiska värdena.

Vår utmaning är att ta vara på den potential som kulturen och kreativiteten har och hitta sätt att följa upp de värden som inte kan mätas i traditionella ekonomiska termer. Vi behöver se den kreativa förmågan som en kompetens i sig. En ökad förståelse för hur den kreativa kompetensen kan användas, för att höja värdet eller öka lönsamheten inom andra sektorer, behöver skapas.

I den kreativa ekonomin säljer man kreativitet och inte effektivitet. Här finns en stor potential som kan bidra till att skapa större värden för regionen.

Erik Bergkvist, ordförande Regionstyrelsen

Nina Björby, ordförande Kulturberedningen

Ladda hem

Handlingsplan kulturella och kreativa näringar 2011-2015 (838.19 kB)

Kontakt

Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef

 

Uppdaterad 23 maj, 2018 kl 16:32 av Marita Brantmo